Премія Полтавської обласної ради імені О.М. Байрак

Додаток 11

до рішення пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання

від 12 квітня 2018 року (внесений рішенням пленарного засідання двадцять дев’ятої

сесії обласної ради сьомого скликання 20.12.2019 № 1269)

Положення

про Премію Полтавської обласної ради

імені О.М. Байрак

Олена Миколаївна Байрак (1957 – 2018) – науковець, доктор біологічних наук, професор, член Ради ботанічних садів і дендропарків України, наша землячка. Вона є автором понад 300 наукових та 50 навчально-методичних публікацій, у тому числі 15 монографій. Байрак О.М. чимало зробила для охорони довкілля України, розвитку заповідної справи, екологічної освіти і виховання співвітчизників. За її безпосередньої участі створено понад 150 природно-заповідних об’єктів Полтавської області. Також Байрак О.М. відома як автор слів та музики більш як 50 пісень про природу.

Засновник Премії Полтавської обласної ради імені О.М. Байрак (далі – Премії) – Полтавська обласна рада.

Мета Премії – сприяння суспільно значущим екологічним громадським ініціативам мешканців Полтавської області, розвитку екологічної освіти і виховання, підвищенню екологічної свідомості і культури населення.

Премія присуджується щороку до дня народження Байрак О.М.–
07 серпня.

Премією нагороджуються мешканці Полтавщини: автори проектів-переможців Конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області, заснованого обласною радою, що були успішно реалізовані в територіальних громадах за співфінансування з обласного та місцевих бюджетів; науковці, педагоги, журналісти, а також автори слів та музики пісень про природу рідного краю – за вагомі досягнення в екологічній освіті та екологічному вихованні.

Номінації Премії:

• «Екологічний проєкт»;

• «Екологічна освіта та виховання».

У кожній номінації присуджується по три Премії:Перша премія –
5 (п’ять) тисяч гривень, Друга премія – 4 (чотири) тисячі гривень, Третя
премія – 3 (три) тисячі гривень.

Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.

Організаційний супровід Премії здійснюють Департамент культури і туризму облдержадміністрації, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського (осередок Премії) та виконавчий апарат обласної ради.

Організаційний осередок Премії забезпечує приймання, облік та зберігання відповідних документів, забезпечує виплату грошової винагороди лауреатам Премії, організує вручення Премії.

Виконавчий апарат обласної ради забезпечує оголошення у ЗМІ про початок прийому документів на здобуття Премії, проведення засідань журі, підготовку відповідних розпоряджень голови обласної ради, виготовлення Почесних відзнак лауреатів Премії, готує та подає інформацію у ЗМІ про присудження Премії та нагородження лауреатів, веде облік лауреатів Премії.

Пропозиції про присудження Премії вносять органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, творчі спілки, громадські організації, адміністрації (ректорати) загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів 1 – 4 рівнів акредитації, закладів культури, комунальних установ природоохоронної сфери, редакції періодичних та електронних видань щорічно до 15 червня.

У листі-клопотанні до журі Премії вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи, посада, адреса проживання, контактні телефони, зазначається конкретний внесок номінанта у справу збереження довкілля, екологічну освіту та екологічне виховання.

До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи та печаткою, додаються ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду претендента, фото, відеоматеріали, публікації тощо.

Документи на здобуття Премії подаються за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Конституції, 2, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського.

До 25 червня організаційний осередок Премії передає матеріали на здобуття Премії до виконавчого апарату обласної ради.

Лауреатів Премії визначає журі, склад якого затверджується розпорядженням голови обласної ради. Не пізніше 10 липня журі проводить засідання, на якому розглядає матеріали на нагородження та визначає переможців відкритим або таємним голосуванням, по кожній номінації окремо, простою більшістю голосів присутніх членів журі. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу журі.

Премія не може бути присуджена посмертно.

Рішення журі про присудження Премії оприлюднюється у засобах масової інформації. На підставі рішення журі голова обласної ради видає розпорядження про присудження Премії.

Урочисте нагородження лауреатів Премії відбувається публічно. Лауреати Премії отримують грошові винагороди та дипломи.

Фінансування Премії здійснюється з обласного бюджету головним розпорядником коштів – Департаментом культури і туризму облдержадміністрації. Розмір грошової винагороди може змінюватися обласною радою залежно від рівня інфляції гривні.