Обласний конкурс «Кращий за професією» серед посадових осіб місцевого самоврядування Полтавської області

Про проведення обласного конкурсу
«Кращий за професією» серед посадових
осіб місцевого самоврядування
Полтавської області

 

З метою підвищення професіоналізму і творчої активності посадових осіб місцевого самоврядування області, керуючись статтею 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Провести у 2013 році обласний конкурс «Кращий за професією» серед посадових осіб місцевого самоврядування Полтавської області (далі – Конкурс).

2. Затвердити Положення про Конкурс (додаток 1).

3. Затвердити Положення про організаційний комітет із проведення Конкурсу (додаток 2) та його персональний склад (додаток 3).

4. Рекомендувати головам районних рад та міським головам (міст обласного значення):

- провести до 8 листопада 2013 року І тур Конкурсу на базі відповідних рад;

- делегувати переможців І туру для участі у ІІ турі Конкурсу.

5. ІІ тур Конкурсу провести у третій декаді листопада 2013 року на базі обласної ради.

6. Урочисту церемонію нагородження переможців Конкурсу приурочити до професійного свята – Дня місцевого самоврядування.

7. Організацію виконання цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради Онищенка В.В., контроль за його виконанням залишаю за собою.

 

ГОЛОВА

ОБЛАСНОЇ РАДИ І. М. МОМОТ

 

Додаток 1
до розпорядження
голови обласної ради
від 09.09.2013 р. №138

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс «Кращий за професією»
серед посадових осіб місцевого самоврядування Полтавської області

 

І. Загальні положення

 

1.1. Обласний конкурс «Кращий за професією» серед посадових осіб місцевого самоврядування Полтавської області (далі – Конкурс) проводиться з метою підвищення професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, розвитку їхньої творчої активності, ініціативи, вдосконалення процесу організації та ефективності діяльності як посадових осіб, так і місцевих рад області в цілому.

1.2.Завданням Конкурсу є визначення рівня професійних знань, компетентності та ерудиції посадових осіб місцевого самоврядування, стимулювання до їх подальшого удосконалення.

1.3.У Конкурсі можуть брати участь посадові особи сільських, селищних, міських, районних та обласної рад, сільські, селищні, міські голови.

1.4. До участі у Конкурсі допускаються посадові особи місцевого самоврядування зі стажем служби в органах місцевого самоврядування не менше двох років та які не мають дисциплінарних стягнень.

1.5. Конкурс оголошує Полтавська обласна рада.

 

ІІ. Організаційно - фінансове та методологічне забезпечення

 

2.1. Організація та проведення Конкурсу здійснюється Полтавською обласною радою спільно з Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Полтавській області, районними та міськими радами.

2.2. Конкурс проходить у два тури за трьома номінаціями:

- «Краща посадова особа сільської, селищної, міської ради»;

- «Кращий сільський, селищний, міський голова»;

- «Краща посадова особа районної, обласної ради».

2.3. Конкурсна програма кожного із турів передбачає перевірку:

- знання актів законодавства, нормативних документів, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та практичне застосування чинного законодавства;

- уміння готувати проекти рішень ради та розпоряджень голови ради, ділових документів;

- рівня знань державної мови;

- знання правил службового етикету;

- навиків роботи на комп’ютері, знання відповідного програмного забезпечення.

2.4. Конкурсні завдання для І та ІІ турів розробляє і надсилає до районних та міських (міст обласного значення), обласної рад Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

2.5. І тур Конкурсу для конкурсантів від сільських, селищних, міських (міст районного значення), районної рад організовують і проводять відповідні районні ради. Посадові особи місцевого самоврядування міських (міст обласного значення) та обласної рад беруть участь у І турі Конкурсу за місцем проходження служби.

2.6. Для участі у І турі Конкурсу посадові особи місцевого самоврядування подають до відповідних оргструктур:

- заяву про участь;

- копію особової справи (за формою П-2ДС).

2.7. Проведення ІІ туру Конкурсу забезпечує організаційний комітет із проведення обласного конкурсу «Кращий за професією» серед посадових осіб місцевого самоврядування Полтавської області (далі – Оргкомітет), що діє на підставі Положення про організаційний комітет із проведення обласного конкурсу «Кращий за професією» серед посадових осіб місцевого самоврядування Полтавської області.

2.8. Для участі у ІІ турі Конкурсу районні, міські (міст обласного значення) та обласна ради до 15 листопада 2013 року подають письмову заяву щодо участі переможців І туру (1 особа у номінації) оргкомітету Конкурсу за адресою: місто Полтава, вул. Жовтнева,45, обласна рада, відділ організаційного забезпечення діяльності ради, з позначенням «Конкурс».

2.9. Фінансове забезпечення ІІ туру Конкурсу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених рішенням п’ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року “Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2013-2015 роки”, та коштів, додатково виділених Полтавському обласному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на проведення вищезазначеного Конкурсу.

2.10. ІІ тур Конкурсу проводиться в один день у два етапи:

1 етап - тестування, у якому беруть участь усі учасники, що подали заяви, за відповідними номінаціями;

2 етап - практичні завдання, у якому беруть участь по 10 конкурсантів в кожній номінації, що набрали максимальну кількість балів у першому етапі за результатами тестування.

ІII. Підведення підсумків та нагородження переможців

 

3.1. Підведення підсумків Конкурсу здійснює Оргкомітет у день проведення ІІ туру на своєму засіданні.

3.2. За результатами ІІ туру Конкурсу у кожній номінації визначаються по одному переможцю та два призери.

3.3. Переможці і призери Конкурсу отримують:

- за І місце у кожній номінації переможець - грошову винагороду у розмірі 2 (дві) тисячі гривень;

- за II місце у кожній номінації призер - грошову винагороду у розмірі 700 (сімсот) гривень;

- за III місце у кожній номінації призер нагороджується Грамотою обласної ради.

3.4. Усі учасники ІІ туру Конкурсу отримують свідоцтво Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій про підвищення кваліфікації за Програмою самоосвіти.

3.5. Переможці та призери Конкурсу користуються правом цільового направлення до Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів, магістратур вищих навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців за спеціальностями освітньої галузі «Державне управління» і зараховуються до кадрового резерву міських, районних та обласної рад.

3.6. Підсумки Конкурсу оприлюднюються у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах обласної ради, обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, управління державної служби Головного управління державної служби України в Полтавській області.

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату обласної ради О.І. Литвиненко

 

 

Додаток 2
до розпорядження
голови обласної ради
від ___.09.2013 р. №___

ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний комітет із проведення обласного конкурсу
«Кращий за професією» серед посадових осіб місцевого самоврядування Полтавської області

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету із проведення обласного конкурсу «Кращий за професією» серед посадових осіб місцевого самоврядування Полтавської області (далі – Оргкомітет, Конкурс).

1.2. Склад Оргкомітету затверджується розпорядженням голови обласної ради.

1.3. Оргкомітет очолює перший заступник голови обласної ради, до його складу входять фахівці з питань діяльності органів місцевого самоврядування, представники Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, управління державної служби Головного управління державної служби України в Полтавській області, представники асоціацій органів місцевого самоврядування, профспілки працівників державних установ України, громадськості, засобів масової інформації.

1.4. Чисельність Оргкомітету становить не менше 15 осіб, у складі голови, двох заступників голови, секретаря та членів Оргкомітету.

1.5. Члени Оргкомітету не мають права брати участь у Конкурсі.

1.6. Легітимність повноважень Оргкомітету обмежується термінами проведення Конкурсу.

 

II. Правові підстави діяльності Оргкомітету

У своїй діяльності Оргкомітет керується:

- Конституцією України;

- чинним законодавством України;

- розпорядженням голови обласної ради «Про проведення обласного конкурсу «Кращий за професією» серед посадових осіб місцевого самоврядування Полтавської області».

 

III. Порядок роботи Оргкомітету

 

3.1. Засідання Оргкомітету проводяться відповідно до плану роботи, що затверджується на першому зібранні.

3.2. Засідання Оргкомітету є правомочним, якщо у його роботі беруть участь не менше як дві третини від загального складу.

3.3. Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх на засіданні його членів, відкритим голосуванням.

3.4. У випадку рівного розподілу голосів «за» та «проти» вирішальним є голос голови Оргкомітету.

3.5. Підсумки засідань Оргкомітету оформлюються відповідними протоколами, які завіряються головою (головуючим на засіданні) та секретарем (одним із членів) Оргкомітету.

3.6. Рішення Оргкомітету щодо встановлення підсумків Конкурсу, визначення переможців і призерів у конкурсних номінаціях візуються усіма присутніми на засіданні членами Оргкомітету.

3.7. Члени Оргкомітету у разі незгоди з будь-яким рішенням мають право письмово викласти окрему думку, яка додається до протоколу.

 

IV. Повноваження Оргкомітету

 

4.1. Затверджує матеріали для тестування й виконання практичних завдань учасниками І та II турів Конкурсу, розроблені Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

4.2. Надає консультації суб’єктам І туру Конкурсу.

4.3. Розглядає документи конкурсантів та приймає рішення щодо допуску їх до участі у ІІ турі Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.

4.4. Проводить ІІ тур Конкурсу згідно з Положенням про Конкурс, того ж дня підбиває підсумки і визначає переможців та призерів Конкурсу.

 

V. Повноваження голови Оргкомітету

 

5.1. Здійснює загальне керівництво, визначає ділянки персональної відповідальності та обов’язки заступників голови, секретаря, членів Оргкомітету.

5.2. Координує проведення Конкурсу із керівниками органів місцевого самоврядування області, його організаторами на місцях.

5.3. Розглядає пропозиції, зауваження і скарги стосовно перебігу Конкурсу, забезпечує належне реагування на них.

 

VI. Повноваження заступників голови Оргкомітету

 

6.1. Заміщують (за згодою) голову Оргкомітету на період його відсутності.

6.2. Відповідають за методичне та організаційне забезпечення проведення Конкурсу.

 

VII. Повноваження секретаря Оргкомітету

 

7.1. Забезпечує організаційний супровід засідань Оргкомітету.

7.2. Протоколює засідання Оргкомітету.

7.3. Відповідає за систематизацію та збереження конкурсної документації.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату обласної ради О.І. Литвиненко