Конкурс студентських наукових робіт

Затверджено

рішенням сімнадцятої сесії

обласної ради сьомого скликання

від 14 липня 2017 року № 530

 

ПОЛОЖЕННЯ

про щорічний конкурс студентських наукових робіт

«Від студентського самоврядування – до самоврядування громад»

 

Щорічний конкурс студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» (далі – конкурс) заснований Полтавською обласною радою з метою сприяння суспільним ініціативам студентської молоді, її залучення до активної участі у житті територіальних громад області.

У конкурсі можуть брати участь студенти 2-5 курсів та студенти магістратури вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації Полтавської області (окремі автори або авторські колективи).

На конкурс подаються роботи, що містять науково-теоретичні та практичні дослідження з проблем місцевого самоврядування, побудови громадянського суспільства, мають практичне значення для розвитку територіальних громад та висвітлюють результати самостійних досліджень.

У студентських наукових роботах висвітлюються питання:

• реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, децентралізації, добровільного об’єднання територіальних громад;

• підвищення якості соціальних послуг (освітніх, медичних, культурних, житлово-комунальних, транспортного обслуговування та ін.), що надаються населенню на рівні територіальних громад;

• оптимізації діяльності населення у вирішенні нагальних питань територіальних громад;

• підвищення рівня забезпечення правопорядку в територіальних громадах;

• участі молоді в реалізації програм сприяння малому і середньому бізнесу, охорони довкілля;

• ролі молоді в організації активного дозвілля дітей та підлітків, їхньому вихованні;

• розв’язання соціальних проблем: алкоголізму, наркоманії та ін.;

• працевлаштування студентської молоді та випускників вищих навчальних закладів;

• управлінської діяльності органів студентського та місцевого самоврядування.

Основні напрямки тематики наукових робіт визначаються щорічно журі конкурсу та вказуються в офіційному оголошенні про конкурс.

Конкурс оголошується у перший тиждень вересня, на початку нового навчального року.

Робота обсягом до сорока друкованих аркушів (формат А-4) подається в друкованому та електронному варіантах до виконавчого апарату обласної ради (м. Полтава, вул. Соборності, 45) до 1 листопада. До роботи автор додає довідку з навчального закладу, копії паспорта та ідентифікаційного коду, номер контактного телефону.

Студенти – лауреати конкурсу минулих років – повторно до участі в конкурсі не допускаються.

Склад журі конкурсу затверджуються щороку розпорядженням голови Полтавської обласної ради.

Не пізніше 15 листопада журі проводить засідання в форматі конференції, на якому проходить захист студентами наукових робіт, поданих на конкурс (за бажанням учасники конкурсу можуть використовувати мультимедійні засоби).

Засідання журі є правомочним, якщо у його роботі бере участь більше половини складу журі. Рішення приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів журі.

Критеріями оцінювання робіт, поданих на конкурс, є:

– актуальність теми;

– використання місцевого матеріалу, достовірних статистичних даних;

– відповідність потребам конкретної території;

– науковість;

– творчий підхід до аналізу порушеної проблеми;

– результативність дослідження: наявність конкретних рекомендацій і пропозицій, їхня практична значимість;

– ясність і доступність викладу матеріалу;

– оформлення.

За результатами публічного захисту наукових робіт журі визначає переможців (лауреатів) конкурсу, яким присуджується Перша, Друга та Третя премії.

Перша премія становить 3000 (три тисячі) гривень, Друга премія – 2000 (дві тисячі) гривень, Третя премія – 1000 (одну тисячу) гривень.

При необхідності журі може приймати рішення про збільшення чи зменшення кількості премій та відповідно лауреатів у межах затвердженого фінансування.

Переможцям (лауреатам) конкурсу – співавторам наукової роботи – премія поділяється на рівні частини.

При необхідності журі може звернутися з клопотанням до голови обласної ради про нагородження окремих учасників конкурсу почесними відзнаками обласної ради.

Рішення журі про визначення переможців (лауреатів) конкурсу оприлюднюється в засобах масової інформації.

На підставі рішення журі голова обласної ради видає розпорядження про нагородження переможців (лауреатів) конкурсу.

Окрім грошових винагород, переможці конкурсу отримують дипломи.

Урочисте нагородження переможців конкурсу відбувається до Дня місцевого самоврядування.

Виплата грошових винагород переможцям конкурсу здійснюється з обласного бюджету.

Розмір грошових винагород може змінюватися рішенням сесії обласної ради.

Організаційний супровід конкурсу здійснюють виконавчий апарат обласної ради, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.