Премія Полтавської обласної ради імені А.С. Макаренка

Додаток 2
до рішення пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання
від 12 квітня 2018 року
№ 672

Положення
про Премію Полтавської обласної ради
імені А.С. Макаренка

Антон Семенович Макаренко (1888 – 1939) – видатний український педагог, письменник, засновник системи дитячо-підліткового виховання. Макаренко А.С. створив наукову методику виховної роботи з дитячим колективом, поєднавши навчання з продуктивною працею, моральним, фізичним і естетичним вихованням, розвинув теорію сімейного виховання. Життя і діяльність Макаренка А.С. пов’язані з Полтавщиною – він закінчив Кременчуцьке міське училище, педагогічні курси, Полтавський учительський інститут, був керівником трудової колонії для неповнолітніх правопорушників під Полтавою.
Засновник Премії Полтавської обласної ради імені А.С. Макаренка
(далі – Премії) – Полтавська обласна рада.
Мета Премії – сприяння розвитку вітчизняної освіти, підвищення авторитету професії педагога у суспільстві, рівня мотивації праці педагогічних працівників.
Премія присуджується щороку до Дня працівників освіти.
Премією нагороджуються педагогічні працівники, які працюють в освітніх і виховних закладах Полтавської області та мають вагомі здобутки у навчанні та вихованні молоді, утвердженні національних та загальнолюдських цінностей, забезпеченні якісної освіти, розробці та впровадженні нових технологій освіти, сучасних методів і методик навчання, створенні методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, поширенні передового педагогічного досвіду серед освітян, керівництві закладами освіти.
Номінації Премії:
• «Загальноосвітні заклади»
• «Професійно-технічні заклади»;
• «Дошкільні заклади»;
• «Позашкільні установи».
Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.
Організаційний супровід Премії здійснюють Департамент освіти і науки облдержадміністрації та виконавчий апарат обласної ради.
Організаційним осередком Премії є Департамент освіти і науки облдержадміністрації, який забезпечує інформування закладів і установ охорони здоров’я про висунення кандидатур на здобуття Премії; приймання, облік та зберігання відповідних документів; виплату грошової винагороди лауреатам Премії; організує вручення Премії.
Виконавчий апарат обласної ради забезпечує проведення засідань журі, підготовку відповідних розпоряджень голови обласної ради, виготовлення Почесних відзнак лауреатів Премії, готує та подає інформацію у ЗМІ про присудження Премії та нагородження лауреатів, веде облік лауреатів Премії.
Пропозиції про присудження Премії вносять трудові колективи за місцем роботи претендента.
Кандидатури на здобуття Премії можуть бути підтримані органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.
У листі-клопотанні вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи, посада, адреса проживання, контактні телефони, зазначається номінація та конкретні професійні здобутки претендента. До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи та печаткою, додаються ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду претендента.
Матеріали на здобуття Премії подаються до організаційного осередку Премії до 1 червня за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Котляревського, 20/8, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, тел. 60-92-36
До 15 серпня організаційний осередок передає матеріали до виконавчого апарату обласної ради.
Лауреатів Премії визначає журі, склад якого затверджується розпорядженням голови обласної ради.
Не пізніше 5 вересня журі проводить засідання, на якому розглядає матеріали на нагородження та визначає переможців відкритим або таємним голосуванням, по кожній номінації окремо, простою більшістю голосів присутніх членів журі. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу журі.
У кожній номінації може бути присуджена лише одна Премія.
Премія не може бути присуджена посмертно.
Рішення журі про присудження Премії оприлюднюється у засобах масової інформації. На підставі рішення журі голова обласної ради видає розпорядження про присудження Премії.
Урочисте нагородження лауреатів Премії відбувається публічно. Лауреати Премії отримують грошові винагороди та дипломи.
Розмір Премії становить 5000 (п’ять тисяч) гривень у кожній номінації та може бути переглянутий у зв'язку з інфляцією.
Фінансування Премії здійснюється з обласного бюджету за рахунок асигнувань по галузі «Освіта».