Премія Полтавської обласної ради імені М.В. Скліфосовського

Додаток 1
до рішення пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання
від 12 квітня 2018 року
№ 672


Положення
про Премію Полтавської обласної ради
імені М.В. Скліфосовського

Микола Васильович Скліфосовський (1836 – 1904) – видатний вчений, доктор медицини, професор, лікар, який зробив вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної хірургії. Тривалий час Скліфосовський М.В. жив і працював на Полтавщині, лікував хворих у Полтавській губернській лікарні. У 1884 році Полтавське Товариство лікарів обрало його своїм почесним членом.
Засновник Премії Полтавської обласної ради імені М.В. Скліфосовського (далі – Премії) – Полтавська обласна рада.
Мета Премії – підвищення авторитету професії лікаря у суспільстві, рівня мотивації праці медиків.
Премія присуджується щороку до Дня медичного працівника.
Премією нагороджуються медичні працівники лікувально-профілактичних, санаторно-курортних закладів області та стаціонарних соціально-медичних установ, викладачі вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, які мають постійну лікувальну практику та досягли вагомих здобутків у наданні якісної висококваліфікованої медичної допомоги населенню; розробці та впровадженні інноваційних технологій, сучасних методів та методик діагностики і лікування; організації методичного та матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичного процесу; поширенні передового досвіду серед медичних працівників; впровадженні заходів із збереження та зміцнення здоров'я населення; розвитку теорії та практики сучасної медицини.
Номінації Премії:
• «Кращий лікар-хірург»;
• «Кращий лікар загальної практики-сімейної медицини»;
• «Кращий вузькопрофільний фахівець галузі охорони здоров'я»;
• «Кращий керівник закладу охорони здоров'я»;
• «Краща медична сестра (фельдшер, акушерка)»;
• «Кращий лікар будинку-інтернату (пансіонату)»;
• «Краща медична сестра будинку-інтернату (пансіонату)».
У кожній номінації для закладів і установ охорони здоров’я встановлюється по дві Премії: одна – для відзначення номінантів, які працюють у містах обласного значення Полтавської області, і друга – для відзначення номінантів, які працюють у районних центрах та сільських населених пунктах Полтавщини. У кожній номінації медичним працівникам стаціонарних соціально-медичних установ встановлюється по одній Премії.
Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.
Організаційний супровід Премії здійснюють організаційні осередки Премії – Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – та виконавчий апарат обласної ради.
Організаційні осередки Премії забезпечують інформування закладів і установ охорони здоров’я, стаціонарних соціально-медичних установ про висунення кандидатур на здобуття Премії. Департаменти організують приймання, облік та зберігання відповідних документів, виплату грошової винагороди лауреатам Премії, вручення Премії.
Виконавчий апарат обласної ради забезпечує проведення засідань журі, підготовку відповідних розпоряджень голови обласної ради, виготовлення Почесних відзнак лауреатів Премії, готує та подає інформацію у ЗМІ про присудження Премії та нагородження лауреатів, веде облік лауреатів Премії.
Пропозиції про присудження Премії вносять трудові колективи закладів та установ охорони здоров’я, санаторно-курортних закладів, стаціонарних соціально-медичних установ, де працюють претенденти, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, міські та районні відділи (управління) охорони здоров’я, соціального захисту населення, ректорат або вчена рада вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», адміністрації вищих державних навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації медичного профілю.
Кандидатури на здобуття Премії можуть бути підтримані органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.
У листі-клопотанні вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи, посада, адреса проживання, контактний телефон, зазначається номінація та конкретні професійні здобутки претендента. До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи та печаткою, додаються ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду претендента.
Матеріали на здобуття Премії подаються до організаційних осередків Премії до 1 квітня (щорічно) за адресами:
– 36011, м. Полтава, вул. Стрітенська, 44, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, відділ управління персоналом та медичними кадрами, тел. 60-76-81 – для закладів і установ охорони здоров’я, санаторно-курортних закладів, ректорату або вченої ради вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», адміністрації вищих державних навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації медичного профілю.
– 36023, м. Полтава, вул. Ціолковського, 47, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, тел. 68-12-32 – для стаціонарних соціально-медичних установ.
До 1 травня організаційні осередки Премії передають матеріали до виконавчого апарату обласної ради.
Лауреатів Премії визначає журі, склад якого затверджується розпорядженням голови обласної ради. Не пізніше 15 травня журі проводить засідання, на якому розглядає матеріали на нагородження та визначає переможців відкритим або таємним голосуванням, по кожній номінації окремо, простою більшістю голосів присутніх членів журі. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу журі.
Премія не може бути присуджена посмертно.
Рішення журі про присудження Премії оприлюднюється у засобах масової інформації. На підставі рішення журі голова обласної ради видає розпорядження про присудження Премії.
Урочисте нагородження лауреатів Премії відбувається публічно. Лауреати Премії отримують грошові винагороди та дипломи.
Розмір Премії визначається відповідно до обласної Програми відзначення кращих медичних працівників.
Фінансування Премії здійснюється з обласного бюджету, за рахунок асигнувань по галузі «Охорона здоров’я», за обласною Програмою відзначення кращих медичних працівників.