ДО УВАГИ ДЕПУТАТІВ ОБЛАСНОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

Подання щорічної декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний 2019 рік

Звертаємо увагу, що депутати місцевих рад зобов’язані подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація).

За звітний 2019 рік, така декларація повинна бути подана в термін з 01 січня до 31 березня 2020 року, шляхом заповнення форми Єдиного державного реєстру декларацій на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Підстава: ст. ст. 3, 45 Закону України «Про запобігання корупції».

Важливо знати, що безпосередньому поданню декларації може перешкодити виникнення питань у зв’язку із завершенням терміну дії КЕП (кваліфікований електронний підпис) або його втратою, зміною електронної пошти, а також питань щодо вимог до відображення тої чи іншої інформації у декларації, вирішення яких потребуватиме додаткового часу.

Тому просимо завчасно перевірити можливість входу до Реєстру та підготувати всю необхідну інформацію для заповнення декларації.

Відповідно до частини 1 статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

УВАГА! Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими у 2020 році продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.

Законом України від 04.03.2020 № 524-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" встановлено, що в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік інформація зазначається згідно з вимогами, що діяли до введення в дію передбачених цим Законом змін до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції". Особи, віднесені цим Законом до суб’єктів декларування, у деклараціях за 2019 рік зазначають інформацію за період починаючи з дня набрання чинності цим Законом.

Національне агентство з питань запобігання корупції розяснює як подавати декларації за новими правилами.

У трьох типах декларацій за 2019 рік, це – щорічна, після звільнення, кандидата на посаду –  більше не потрібно зазначати:

 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї;
 • належність до національних публічних діячів;
 • зареєстроване місце проживання членів сім’ї суб’єктів декларування;
 • об’єкти декларування, які перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду;
 • членів сім’ї суб’єкта декларування, які спільно з ним проживали сукупно протягом не менше 183 днів протягом року;
 • трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;
 • криптовалюти;
 • банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно (розділ 12.1 декларації). 

На роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції рекомендуємо перейти за наступним посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/bez-kategoriyi/nazk-roz-yasnylo-yak-podavaty-deklaratsiyi-za-novymy-pravylamy-2/.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» в разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме: отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, декларант у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Суттєвою зміною у майновому стані вважається і операції пов’язані із купівлею-продажем валюти.

Такі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані зазначаються наступним чином: заповнюється розділ 9 «Видатки» шляхом обрання у полі «Вид видатку» позначки «Придбання», а в полі «Предмет правочину, який спричинив видаток»  позначки «Інше» з подальшим зазначенням «Придбання валюти …» (вказати, національної чи іноземної). Обов’язково мають бути заповнені поля «Країна, у якій було здійснено видаток», «Розмір видатку» у грошовій одиниці України (гривні), «Дата здійснення видатку».

За більш детальним роз’ясненням Національного агентства з питань запобігання корупції рекомендуємо перейти за посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/hto-i-za-yakyh-umov-maye-deklaruvaty-zdijsneni-operatsiyi-z-kupivli-prodazhu-valyuty/

 

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подаються винятково в електронній формі, їх паперова копія не подається.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подають суб’єкти декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище (відповідно до примітки статті 50 Закону України «Про запобігання корупції»), а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції (рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»).

Інші суб’єкти декларування повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подають.

1 прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, станом на 01 січня 2020 року становить 2102 грн. (50*2102 = 105100 грн.).

Можливість подання виправленого повідомлення не передбачена.

Підстава: ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до частини 2 статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Щодо відкриття декларантом або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента

Звертаємо увагу, що суб’єкти декларування зобов’язані у десятиденний строк письмово повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції, у встановленому ним порядку, про відкриття декларантом або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента, із зазначенням номера рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента.

Валютний рахунок – будь-який рахунок суб’єкта декларування або члена його сім’ї, відкритий в установі банку-нерезидента в будь-якій валюті.

Установа банку-нерезидента – юридична особа-нерезидент будь-якої організаційно-правової форми, яка є банком, її відокремлені підрозділи (філії, відділення), що створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави та з місцезнаходженням за межами України.

Необхідність відкриття таких рахунків може виникнути у разі:

 • придбання нерухомості за кордоном;
 • оплата товарів або послуг;
 • оплата навчання у закордонних ВУЗах;
 • початок сезону на курортах, де необхідно оформлення віз з відкриттям рахунків у банку.

Повідомлення заповнюється на бланку власноручно письмово.

Повідомлення складається у разі відкриття декларантом або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента.

Повідомлення надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення у 10-денний строк на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції з дня відкриття валютного рахунку, або з дня, коли декларанту стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття зазначеного валютного рахунка членом його сім’ї.

Підстава: ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», рішення НАЗК від 06.09.2016 № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2016 за № 1366/29496 (на форму бланку повідомлення рекомендуємо перейти за наступним посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1366-16).

Відповідно до частини 2 статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Додатково зазначаємо, що статтею 36 Закону України «Про запобігання корупції» декларант зобов’язаний передавати в управління іншій особі належні йому корпоративні права.

Отже, у разі наявності у Вас корпоративних прав, їх необхідно передати в порядку, визначеному чиним законодавством України.

 

Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20

 За інформацією звертатись: відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату Полтавсько обласної радител. (0532) 56-51-16.