Для розвитку підприємництва та залучення інвестицій

19 липня виконуючий обов’язки голови Полтавської районної ради Михайло Кононенко провів засідання «круглого столу», у ході якого розглядалася можливість впровадження на теренах району пілотної програми партнерства в інвестиційно-інноваційній та науково-технічній сферах. Йшлося, передусім, про перспективу тісної співпраці районної ради з Регіональним фондом підтримки підприємництва, університетом економіки і торгівлі Укоопспілки й Міжнародним центром дослідження соціально- економічних проблем модернізації та розвитку кооперації задля реалізації різноманітних суспільно значущих проектів у різних галузях господарювання та, відповідно, підвищення стандартів життя населення у сільській місцевості.

У своєму виступі Михайло Кононенко наголосив, що депутатський корпус районної ради нинішнього скликання приділяє залученню інвестицій у Полтавський район особливу увагу, адже за останні роки розвиток цієї галузі значно загальмувався. Хоча, на його думку, ця територія є інвестиційно привабливою і може стати відмінним майданчиком для втілення спільних напрацювань активу району, фонду підтримки підприємництва та науковців. Нині планується розробити й внести на затвердження сесією районної ради Програму підтримки підприємницької діяльності в районі та передбачити її належне фінансування, відродити у районі діяльність Спілки підприємців та Асоціації фермерів і залучити їх до активної діяльності в інвестиційно-інноваційній сфері.

Важливе значення має розвиток в районі саме агропромислового комплексу, наголосив Михайло Кононенко. У перспективі було б добре створити оптові сільськогосподарські ринки для реалізації сільгосппродукції місцевих товаровиробників, розвивати такі галузі сільського господарства як садівництво, овочівництво, тваринництво, налагодити систему крапельного зрошення тощо. Поруч з цим, є потреба у залученні інвестицій місцевими комунальними закладами, підприємцями, сільськими головами для розвитку інших галузей життєдіяльності району. І саме співпраця з фондом підтримки підприємництва та науковцями може розширити можливості для успішної, покрокової реалізації цих задач.

В обговоренні програми взяли участь генеральний директор Регіонального фонду підтримки підприємництва по Полтавській області, радник голови Українського ФПП Ніна Кузьменко, а також науковці, викладачі Полтавського університету економіки і торгівлі Укоопспілки, зацікавлені депутати районної ради, сільські голови та представники комунальних закладів району.

Ніна Кузьменко ознайомила присутніх з основними засадами програми. У їх числі – аналітичне дослідження перспективних напрямків економічного розвитку та проблематики територій, навчання управлінських кадрів у сфері агропромислового комплексу для успішного розвитку сільгосппідприємств і налагодження нових напрямків ведення агробізнесу (стажування за кордоном за рахунок Програми «FitforPartnershipwithGermany») та науково- методичний супровід реалізації відповідних проектів, розроблення інвестиційних портфоліо територій для залучення інноваційних проектів імакроінвестицій суб’єктів малого підприємництва.

Науково-методичну допомогу, проведення необхідних освітніх заходів, організацію навчального процесу у рамках розвитку малого та середнього бізнесу, кооперативного руху запропонували, зі свого боку, у ході «круглого столу» представники ПУЕТ.

Результатом зустрічі стала домовленість сторін про створення робочої групи з метою напрацювання конкретного плану подальшої спільної діяльності та підписання Програми про співробітництво між Регіональним фондом підтримки підприємництва по Полтавській області та Полтавською районною радою щодо розроблення та реалізації проектів у сфері малого й середнього бізнесу в сільській місцевості та протоколу про перспективні напрями співпраці між Полтавською районною радою Полтавської області, Полтавським університетом економіки і торгівлі та Міжнародним центром дослідження соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації.