Наприклад, 24.06.2024
Наприклад, 24.06.2024
Наприклад, 24.06.2024
Наприклад, 24.06.2024
Наприклад, 24.06.2024

Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності

Місія

Представництво спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст Полтавської області відповідно до частини 4 статті 140 Конституції України.

Функції

Полтавська обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради відповідно до частини 1 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Полтавська обласна рада виконує наступні функції:

– організаційну;

– нормативно-розпорядчу;

– рекомендаційну;

– координаційну;

– контрольну.

Повноваження

Основні повноваження Полтавської обласної ради визначено статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Виключно на пленарних засіданнях обласної ради вирішуються такі питання:

– обрання голови обласної ради, першого заступника, заступників голови обласної ради, звільнення їх з посади;

– утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

– утворення президії ради, затвердження положення про неї;

– затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради;

– затвердження регламенту ради;

– затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», заслуховування звіту про його виконання;

– заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації ради, призначення і звільнення їх керівників;

– заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

– розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

– прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

– прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

– здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

– затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки області;

– прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

– укладення та схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;

– прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання;

– затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

– розгляд прогнозів обласного бюджету, затвердження такого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про його виконання;

– розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення;

– вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, під заставу об’єктів комунальної власності або прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, що забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних, обласних рад, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку;

– вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників;

– вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

– вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів відповідно районного, обласного значення, а також про скасування такого дозволу;

– встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

– прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

– прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

– прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

– прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад;

– заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою повноважень;

– прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації;

– прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів;

– внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови обласної державної адміністрації;

– надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

– затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

– заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

– встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

– прийняття у межах, що визначаються законами, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;

– прийняття рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами такс у випадках і порядку, передбачених законом;

прийняття рішень щодо здійснення місцевих зовнішніх запозичень і надання місцевих гарантій відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України;

– розгляд і вирішення на пленарних засіданнях й інших питань, віднесених до їх відання цим та іншими законами.

Основні завдання

Представляти спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області області, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міськими радами (частина 2 статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), сприяти збалансованому економічному і соціальному розвитку області, ефективному використанню природних, трудових і фінансових ресурсів, зміцненню територіальних громад, покращенню добробуту населення регіону.

Напрями діяльності

Напрями діяльності обласної ради обумовлені роботою її органів – постійних комісій обласної ради. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради (частина 1 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Напрями діяльності забезпечуються постійними комісіями обласної ради:

– з питань з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО;

– з питань бюджету та управління майном:

– з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр;

– з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку;

– з питань аграрної політики та земельних відносин;

– з питань екології та раціонального природокористування;

– комісія з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій;

– з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення;

–   з питань освіти, науки та культури;

–   з питань молодіжної політики, спорту та туризму.