Премія Полтавської обласної ради імені Панаса Мирного


Додаток 6
до рішення пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання
від 12 квітня 2018 року
№ 672

Положення
про Премію Полтавської обласної ради
імені Панаса Мирного

Панас Мирний (Панас Якович Рудченко) (1849 – 1920) – класик української літератури, видатний письменник-реаліст, патріот, наш земляк. Талановитий майстер художнього слова Панас Мирний створив справжні літературні шедеври, в яких утверджуються гуманістичні ідеї, відстоюється право людини на достойне життя, лунає заклик до морального вдосконалення.
Засновник Премії Полтавської обласної ради імені Панаса Мирного
(далі – Премії) – Полтавська обласна рада.
Мета Премії – відзначення громадян за визначні успіхи в галузі літератури, літературознавства, музики, живопису, архітектури, народної творчості, журналістики, публіцистики за кращі здобутки, які утверджують гуманістичні й національні ідеали, духовні цінності українського народу, є вагомим внеском у національно-культурне відродження Української держави та оприлюднені на момент засідання журі.
Премія присуджується щороку дня народження Панаса Мирного –
13 травня.
Номінації Премії:
• «Література, літературознавство»;
• «Мистецтво»;
• «Народна творчість, народні ремесла»;
• «Журналістика, публіцистика».
Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.
Організаційний супровід Премії здійснюють Департамент культури і туризму облдержадміністрації, Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного (осередок Премії) та виконавчий апарат обласної ради.
Департамент культури і туризму облдержадміністрації, Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного забезпечують приймання, облік та зберігання відповідних документів; виплату грошової винагороди лауреатам Премії, організацію вручення Премії.
Виконавчий апарат обласної ради забезпечує оголошення у ЗМІ про початок прийому документів на здобуття Премії, проведення засідань журі, підготовку відповідних розпоряджень голови обласної ради, виготовлення Почесних відзнак лауреатів Премії, готує та подає інформацію у ЗМІ про присудження Премії та нагородження лауреатів, веде облік лауреатів Премії.

Пропозиції про присудження Премії вносять органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, творчі спілки, громадські організації, адміністрації (ректорати) загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, закладів культури, редакції періодичних видань щорічно до 20 березня.
У листі-клопотанні до журі Премії вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи, посада, адреса проживання, контактні телефони, зазначається конкретний внесок претендента відповідно до визначеної номінації.
До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи та печаткою, додаються ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду претендента, його контактний телефон, листи на підтримку кандидата, книги, публікації, відеоматеріали тощо.
Документи на здобуття премії подаються за адресою: 36002, м. Полтава, вул. Панаса Мирного, 56, Полтавський літературно-меморіальний музей
Панаса Мирного.
Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного до
1 квітня передає матеріали на здобуття Премії до виконавчого апарату обласної ради.
Матеріали на нагородження розглядає журі Премії, склад якого затверджується розпорядженням голови обласної ради. Засідання журі проводиться щороку, не пізніше 15 квітня.
Журі визначає переможців відкритим або таємним голосуванням, по кожній номінації окремо, простою більшістю голосів присутніх членів журі. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу журі.
У кожній номінації може бути присуджена лише одна Премія.
Премія не може бути присуджена посмертно.
Рішення журі про присудження Премії оприлюднюється у засобах масової інформації. На підставі рішення журі голова обласної ради видає розпорядження про присудження Премії.
Урочисте нагородження лауреатів Премії відбувається публічно. Лауреати Премії отримують грошові винагороди та дипломи.
Розмір Премії становить 5000 (п’ять тисяч) гривень у кожній номінації та може бути переглянутий обласною радою у зв'язку з інфляцією.
Фінансування Премії здійснюється з обласного бюджету за рахунок асигнувань по галузі «Культура» за окремим кошторисом.