Премія Полтавської обласної ради імені І.П. Котляревського

Додаток 7
до рішення пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання
від 12 квітня 2018 року
№ 672

Положення
про Премію Полтавської обласної ради
імені І.П. Котляревського

Іван Петрович Котляревський (1769 – 1838) – перший класик нової української літератури, наш земляк. Спадщина Котляревського І.П. є визначною віхою в історії вітчизняної культури, а його ім'я – символом України, духовного єднання народу довкола національних пріоритетів. Котляревський І.П. написав поему «Енеїда», п’єсу «Наталка Полтавка», водевіль «Москаль-чарівник, започаткувавши новий етап у розвитку української літературної мови. Багато зробив Котляревський І.П. як директор Полтавського вільного театру та драматург для розвитку вітчизняного театрального мистецтва, заклав основу нової української драматургії.
Засновник Премії Полтавської обласної ради імені І.П. Котляревського (далі – Премії) – Полтавська обласна рада.
Мета Премії – вшанування громадян, які своєю професійною, культурно-освітньою діяльністю сприяють розвитку української літературної мови, театрального мистецтва, української класичної та сучасної музики.
Премія присуджується щороку до дня народження І.П. Котляревського – 9 вересня.
Номінації Премії:
• «Поетичний твір» (нагороджуються поети, які мають значні творчі доробки українською мовою);
• «Театральна діяльність» (нагороджуються митці, які професійно займаються театральною діяльністю і мають вагомі здобутки у популяризації українського театру);
• «Музично-пісенна творчість» (нагороджуються виконавці класичних та автори і виконавці сучасних українських музичних творів);
• «Медіа-проект» (нагороджуються автори радіо-, телепередач, документальних та публіцистичних фільмів, автори публікацій періодичних видань, чиї роботи популяризують українську мову).
Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.
Організаційний супровід Премії забезпечують Департамент культури і туризму облдержадміністрації, Полтавський літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського (осередок Премії), виконавчий апарат обласної ради.
Департамент культури і туризму облдержадміністрації, Полтавський літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського забезпечують приймання,

облік та зберігання відповідних документів; виплату грошової винагороди лауреатам Премії, організацію вручення Премії.
Виконавчий апарат обласної ради забезпечує оголошення у ЗМІ про початок прийому документів на здобуття Премії, проведення засідань журі, підготовку відповідних розпоряджень голови обласної ради, виготовлення Почесних відзнак лауреатів Премії, готує та подає інформацію у ЗМІ про присудження Премії та нагородження лауреатів, веде облік лауреатів Премії.
Пропозиції про присудження Премії вносять місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, творчі спілки, громадські організації, адміністрації (трудові колективи) закладів культури, теле- та радіостудій, редакцій періодичних видань щорічно до 15 липня.
У листі-клопотанні вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи, посада, адреса проживання, контактний телефон, зазначається конкретний внесок претендента відповідно до визначеної номінації.
До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи та печаткою, додаються ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду претендента, книги, відеоматеріали тощо.
Документи на здобуття Премії подаються за адресою: Полтавський літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського, Першотравневий проспект, 18, м. Полтава.
Організаційний осередок Премії до 1 серпня передає матеріали до виконавчого апарату обласної ради. на розгляд журі Премії, склад якого затверджується розпорядженням голови обласної ради.
Засідання журі проводиться щороку, не пізніше 10 серпня.
Журі визначає переможців відкритим або таємним голосуванням, по кожній номінації окремо, простою більшістю голосів присутніх членів журі. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу журі.
У кожній номінації може бути присуджена лише одна Премія.
Премія не може бути присуджена посмертно.
Рішення журі про присудження Премії оприлюднюється у засобах масової інформації. На підставі рішення журі голова обласної ради видає розпорядження про присудження Премії.
Урочисте нагородження лауреатів Премії відбувається публічно. Лауреати Премії отримують грошові винагороди та дипломи.
Розмір Премії становить 5000 (п’ять тисяч) гривень у кожній номінації та може бути переглянутий обласною радою у зв'язку з інфляцією.
Фінансування Премії здійснюється з обласного бюджету за рахунок асигнувань по галузі «Культура» за окремим кошторисом.