Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024

Розпочинається голосування

3 червня розпочинається голосування за кандидатур на здобуття Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти у 2024 році. 
  

Нагадаємо, відзнака присуджується педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти за: 
 
 - особливі успіхи у здійсненні навчання і виховання дітей та молоді, формування у них національних і загальнолюдських цінностей, утвердження національної ідеї, патріотизму, активної громадянської позиції, у забезпеченні інтеграції освіти України в європейський та світовий освітній простір, у підвищенні доступності освіти, у реалізації конституційного права громадян України на здобуття якісної освіти;
 
 - розроблення і впровадження нових технологій, оновлення змісту і методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють підвищенню якості освіти і виховання; створення підручників, навчальних посібників, педагогічних програмних засобів навчання, в тому числі електронних;
 
 - створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 
інші результати педагогічної діяльності, важливі для розв’язання проблем у сфері навчання і виховання дітей та молоді. 
 
Премія повторно не присуджується. Голосування за кандидатів здійснюється в електронному вигляді в Системі, шляхом авторизації особи за допомогою Системи «BankID», «GovID» або іншим доступним способом.
 
Голосування триває з 03 червня по 24 червня 2024 року. 
Авторизований користувач може проголосувати не більше, ніж за 1 кандидатуру.
 
Після завершення кінцевого терміну голосування Система здійснює підрахунок електронних голосів автоматично. 
Організацію розгляду та допуску заявок до голосування здійснюють відділи інвестиційної діяльності та проектного менеджменту, організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Полтавської обласної ради.  

Контактна особа: Гирман Юлія Вікторівна (тел.: (0532) 50-15-56). 
  
Заявка про висування кандидатур на здобуття Премії подавалася з 03 травня по 29 травня 2024 року через інформаційно-комунікаційну систему «Єдиний веб-портал «SMART REGION Полтавської області» https://smartregion.pl.ua (далі - Система) та у паперовому вигляді за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 45.