Наприклад, 23.04.2024
Наприклад, 23.04.2024
Наприклад, 23.04.2024
Наприклад, 23.04.2024
Наприклад, 23.04.2024

Премія Полтавської обласної ради імені Петра Ротача

Полтавська обласна рада

Положення про Премію

Додаток 8
до рішення пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання
від 12 квітня 2018 року
№ 672

Положення
про Премію Полтавської обласної ради
імені Петра Ротача

Петро Петрович Ротач (1925 – 2007) – відомий український краєзнавець, історик, літературознавець, поет, наш земляк. Ротач П.П. – автор матеріалів до Українського біографічного словника «Літературна Полтавщина», кількасот статей в енциклопедичних виданнях: «Українська літературна енциклопедія», «Енциклопедія сучасної України» та ін. Праці Ротача П.П. – статті, розвідки, рецензії, огляди – вміщені також у багатьох збірниках, журналах, антологіях.

Засновник Премії Полтавської обласної ради імені Петра Ротача (далі – Премії) – Полтавська обласна рада.

Мета Премії – сприяння розвитку національного краєзнавчого руху, вивченню минулого і сьогодення Полтавщини, дослідницько-краєзнавчій діяльності у галузях історії та літератури, відзначення краєзнавців за вагомі творчі здобутки.

Премія присуджується щороку до дня народження Петра Ротача – 24 січня.

Премією нагороджуються краєзнавці за кращі документально-публіцистичні і науково-популярні твори з історії рідного краю та літератури, які оприлюднені на момент засідання журі. Номінації Премії:

• «Історичне краєзнавство»;

• «Літературне краєзнавство».

Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.

Організаційний супровід Премії здійснюють Департамент культури і туризму облдержадміністрації, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського (осередок Премії) та виконавчий апарат обласної ради.

Департамент культури і туризму облдержадміністрації, Полтавський краєзнавчий музей ім. Василя Кричевського забезпечують приймання, облік та зберігання відповідних документів; виплату грошової винагороди лауреатам Премії, організацію вручення Премії.

Виконавчий апарат обласної ради забезпечує оголошення у ЗМІ про початок прийому документів на здобуття Премії, проведення засідань журі, підготовку відповідних розпоряджень голови обласної ради, виготовлення Почесних відзнак лауреатів Премії, готує та подає інформацію у ЗМІ про присудження Премії та нагородження лауреатів, веде облік лауреатів Премії.

Пропозиції про присудження Премії вносять органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, творчі спілки, громадські організації, адміністрації (ректорати) загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, закладів культури, редакції періодичних видань щорічно до 1 грудня.

У листі-клопотанні до журі Премії вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи, посада, адреса проживання, контактний телефон, зазначається конкретний внесок претендента відповідно до визначеної номінації.

До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи та печаткою, додаються ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду претендента, його контактний телефон, листи на підтримку кандидата, книги, публікації, відеоматеріали тощо.

Документи на здобуття Премії подаються за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Конституції, 2, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського.

Полтавський Краєзнавчий музей імені Василя Кричевського до 10 грудня передає матеріали на здобуття Премії до виконавчого апарату обласної ради.

Матеріали на нагородження розглядає журі Премії, склад якого затверджується розпорядженням голови обласної ради. Засідання журі проводиться щороку, не пізніше 31 грудня.

Журі визначає переможців відкритим або таємним голосуванням, по кожній номінації окремо, простою більшістю голосів присутніх членів журі. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу журі.

У кожній номінації може бути присуджена лише одна Премія.

Премія не може бути присуджена посмертно.

Рішення журі про присудження Премії оприлюднюється у засобах масової інформації. На підставі рішення журі голова обласної ради видає розпорядження про присудження Премії.

Урочисте нагородження лауреатів Премії відбувається публічно. Лауреати Премії отримують грошові винагороди та дипломи.

Розмір Премії становить 5000 (п’ять тисяч) гривень у кожній номінації та може бути переглянутий обласною радою у зв'язку з інфляцією.

Фінансування Премії здійснюється з обласного бюджету за рахунок асигнувань по галузі «Культура» за окремим кошторисом.