Наприклад, 24.04.2024
Наприклад, 24.04.2024
Наприклад, 24.04.2024
Наприклад, 24.04.2024
Наприклад, 24.04.2024

Премія Полтавської обласної ради імені В.І. Вернадського

Полтавська обласна рада

Положення про Премію

Додаток 5
до рішення пленарного засідання дев’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання
від 12 квітня 2018 року
№ 672

Положення
про Премію Полтавської обласної ради
імені В.І. Вернадського

Володимир Іванович Вернадський (1863 – 1945) – український науковець зі світовим іменем, філософ, природознавець, мислитель, професор, дійсний член та перший голова-президент Української академії наук, дійсний член багатьох академій наук країн світу. Тривалий час науковець жив і працював на Полтавщині. Вернадський В.І. збагатив науку глибокими ідеями, що лягли в основу нових провідних напрямів сучасної мінералогії, геології, гідрогеології, визначив роль організмів у геохімічних процесах.
Засновник Премії Полтавської обласної ради імені В.І. Вернадського
(далі – Премії) – Полтавська обласна рада.
Мета Премії – сприяння розвитку вітчизняної науки, підтримка талановитих науковців.
Премія присуджується щороку до дня народження В.І. Вернадського – 12 березня.
Премією нагороджуються науково-педагогічні та наукові працівники, які працюють у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації, наукових закладах, установах, на підприємствах Полтавської області та мають вагомі здобутки у науково-педагогічній та науково-дослідницький діяльності, підготовці кваліфікованих фахівців, проведенні фундаментальних і прикладних досліджень.
Номінації Премії:
• «Науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах першого, другого рівня акредитації»;
• «Науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах третього, четвертого рівня акредитації»;
• «Наукова діяльність на підприємствах, в установах та організаціях».
Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються.
Організаційний супровід Премії здійснюють Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського (осередок Премії) та виконавчий апарат обласної ради.
Організаційний осередок Премії забезпечує інформування освітніх, наукових закладів, установ і організацій про висунення кандидатур на здобуття Премії; приймання, облік та зберігання відповідних документів; виплату грошової винагороди лауреатам Премії, організує вручення Премії.
Виконавчий апарат обласної ради забезпечує оголошення у ЗМІ про початок прийому документів на здобуття Премії, проведення засідань журі, підготовку відповідних розпоряджень голови обласної ради, виготовлення Почесних відзнак лауреатів Премії, готує та подає інформацію у ЗМІ про присудження Премії та нагородження лауреатів, веде облік лауреатів Премії.
Пропозиції про присудження Премії вносять адміністрації (ректорати) вищих навчальних закладів першого – четвертого рівнів акредитації, адміністрації наукових закладів, установ і організацій щорічно до 15 січня.
У листі-клопотанні до журі Премії вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи (військової служби), посада, адреса проживання, контактні телефони, зазначається конкретний внесок номінанта у підготовку кваліфікованих фахівців, проведення фундаментальних і прикладних досліджень
До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи та печаткою, додаються ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду претендента.
Документи на здобуття Премії подаються за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 64-ж, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського (приймальня ректора).
До 1 лютого організаційний осередок Премії передає матеріали на здобуття Премії до виконавчого апарату обласної ради.
Лауреатів Премії визначає журі, склад якого затверджується розпорядженням голови обласної ради. Не пізніше 15 лютого журі проводить засідання, на якому розглядає матеріали на нагородження та визначає переможців відкритим або таємним голосуванням, по кожній номінації окремо, простою більшістю голосів присутніх членів журі. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу журі.
У кожній номінації може бути присуджена лише одна Премія.
Премія не може бути присуджена посмертно.
Рішення журі про присудження Премії оприлюднюється у засобах масової інформації. На підставі рішення журі голова обласної ради видає розпорядження про присудження Премії.
Урочисте нагородження лауреатів Премії відбувається публічно. Лауреати Премії отримують грошові винагороди та дипломи.
Розмір Премії становить 5000 (п’ять тисяч) гривень у кожній номінації та може бути переглянутий у зв'язку з інфляцією.
Фінансування Премії здійснюється з обласного бюджету за рахунок асигнувань по галузі «Освіта» за окремим кошторисом.