Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024

Щодо змін у законодавстві

Інформація від: 
Управління Північно-східного офісу держаудитслужби у Полтавській області

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2023 року № 582 внесено зміни до пункту 3-1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582-2023-%D0%BF#Text

 

Постановою Кабінету Miністрів України від 13 червня 2023 року № 601 постановлено «Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizatsiiu-eksperymentalnoho-proektu-shchodo-udoskonalennia-poriadku-nadannia-naselenniu-subsydii-dlia-vidshkoduvannia-vytrat-na-oplatu-zhytlovo-komunalnykh-posluh-601-130623

 

Кабнетом Miністрів України видано розпорядження від 9 червня 2023 року № 513-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2023 рік» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/513-2023-%D1%80#Text