Наприклад, 16.10.2021
Наприклад, 16.10.2021
Наприклад, 16.10.2021
Наприклад, 16.10.2021
Наприклад, 16.10.2021

Фінансовий контроль

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Законом України «Про запобігання корупції» передбачено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

-         щороку у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року декларацію, що охоплює попередній звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно);

-         при припиненні діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення такої діяльності - декларацію, що охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими такими особами. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

-         які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня наступного після припинення такої діяльності року - декларацію, що охоплює попередній рік (період з 01 січня до 31 грудня включно);

-         які претендують на призначення або обрання - декларацію, що охоплює рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

 

СТОСОВНО ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ

Статтею 52 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (з 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб 2 270грн. х 50 = 113 500 грн.), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Положення частини другої цієї статті застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 20

 

ЗАКОНОДАВСТВО

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.12.2019 № 168/19 «Про затвердження змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 3»

Кампанія декларування – 2020: Роз’яснення щодо заповнення декларацій 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Закон України "Про запобігання корупції"