Наприклад, 25.07.2024
Наприклад, 25.07.2024
Наприклад, 25.07.2024
Наприклад, 25.07.2024
Наприклад, 25.07.2024

Про реорганізацію Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради

Полтавська обласна рада
Друге пленарне засідання четвертої сесії восьмого скликання
Рішення
9 Квітня, 2021
158
Про реорганізацію Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради

Керуючись пунктом 20 частини 1 статті 43, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 104-107 Цивільного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», розглянувши лист Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель від 22.03.2021 № 80, з метою оптимізації роботи Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Комунальне автотранспортне підприємство Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ 04057250, місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Балакіна, 42/8) шляхом приєднання до Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель (код ЄДРПОУ 38610131, місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Балакіна, 42/8).

2. Встановити, що Комунальна установа Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель є правонаступником усього майна, прав та обов’язків реорганізованого шляхом приєднання Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради.

3. Призначити комісію з реорганізації Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради (далі – комісія з реорганізації) у складі, що додається на 1 аркуші.

4. Визначити місцезнаходження комісії з реорганізації: 36000, м. Полтава, вул. Балакіна, 42/8.

5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради складає два місяці з дня офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради

6. Голові Комісії з реорганізації забезпечити вжиття усіх необхідних заходів щодо реорганізації Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради, у тому числі:

6.1. Повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо реорганізації Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради у встановлений законодавством строк.

6.2. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради про припинення діяльності підприємства, у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель. Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

6.3. Провести інвентаризацію майна Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради.

6.4. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження голові Полтавської обласної ради після закінчення строку заявлення вимог кредиторами до Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради.

6.5. Здійснити інші необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією припинення Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради.

7. Попередити Приходька Олександра Олександровича, директора Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради, про розірвання контракту до закінчення терміну його дії на підставі пункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, у зв’язку з реорганізацією підприємства шляхом приєднання до Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель

8. Директору Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель Брюханю Володимиру Володимировичу підготувати нову редакцію Статуту Комунальної установи Полтавської обласної ради з експлуатації адміністративних будівель зі змінами, пов’язаними з приєднанням Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради, подати на затвердження управлінню майном обласної ради та здійснити його державну реєстрацію.

9. Доручити голові Полтавської обласної ради, у разі необхідності, вносити зміни до складу комісії з реорганізації своїм розпорядженням.

10. Управлінню майном обласної ради після завершення реорганізації Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради внести відповідні зміни до Переліку підприємств, установ і організацій, що належать до спільної власності сіл, селищ і міст Полтавської області, повноваження з управління якими залишаються в обласної ради.

11. Організацію виконання рішення покласти на управління майном обласної ради, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.

ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ
О. БІЛЕНЬКИЙ

Примітки: 
оприлюднено 14.04.2021
ДолученняРозмір
Іконка PDF Рішення № 158 від 09.04.2021 р.383.43 КБ
2 пленарне засідання 4 сесії VIII скликання