Лауреати премії імені В.І. Вернадського

2020 рік

 

У номінації «Науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах першого, другого рівня акредитації» – Максименко Оксана Анатоліївна, викладач Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії, – за досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти;

У номінації «Науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах третього, четвертого рівня акредитації» – Никифоров Володимир Валентинович, доктор біологічних наук, перший проректор з наукової та міжнародної діяльності Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, – за науково-дослідну і педагогічну діяльність, пов’язану з популяризацією здобутків і втіленням наукової спадщини В.І. Вернадського;

У номінації «Наукова діяльність на підприємствах, в установах та організаціях» – Овчаренко Людмила Миколаївна, доктор історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв в Опішні» імені Василя Кричевського, старший науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, – за вагомий внесок в українську академічну науку, популяризацію народного мистецтва та гончарства.

 

 

2019 рік

У номінації «Науково-педагогічна діяльність у вищих навчальних закладах третього, четвертого рівня акредитації» – колектив науковців Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка у складі: Гриньової Марини Вікторівни, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, декана природничого факультету; Закалюжного Віктора Марковича, кандидата геолого-мінералогічних наук, доцента кафедри біології та здоров’я людини; Джурки Григорія Федоровича, кандидата хімічних наук, доцента кафедри хімії та методики навчання хімії – за вагомі здобутки у науково-педагогічній та науково-дослідницький діяльності, підготовці кваліфікованих фахівців.

У номінації «Наукова діяльність на підприємствах, в установах та організаціях» – Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського – за вагомі здобутки у науково-дослідницький діяльності, розвиток та популяризацію наукової спадщини академіка Володимира Вернадського.