Наприклад, 28.06.2024
Наприклад, 28.06.2024
Наприклад, 28.06.2024
Наприклад, 28.06.2024
Наприклад, 28.06.2024

На Полтавщині офіційно презентовано Краудфандингову платформу в інформаційно-комунікаційній системі «Єдиний веб-портал "Smart Region Полтавської області"»

10 квітня 2024 року офіційно презентовано Краудфандингову платформу в інформаційно-комунікаційній системі «Єдиний веб-портал "Smart Region Полтавської області"» https://smartregion.pl.ua/cf (далі – Система).

Це нова ініціатива від Полтавської обласної ради та Асоціації "Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування" за сприяння Рада Європи: громадська участь для громадських організацій Полтавщини.

Розробником та регулятором Платформи є Полтавська обласна рада. Головним розпорядником та адміністратором Платформи є Асоціація «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування».

Краудфандинг - це новий тренд проєктної діяльності в громадах, що відкриває безліч можливостей. Метою платформи є просування та збір коштів на суспільно значущі проєкти в Полтавській області за допомогою внесків доброчинців.

Метою Платформи є висвітлення актуальних, суспільно значущих проєктів в інформаційно-комунікаційній системі «Єдиний веб-портал "Smart Region Полтавської області"», а також акумулювання внесків з метою їх перерахування виконавцю проєкту для подальшої реалізації проєкту.
 
Переваги Краудфандингу:
- фінансування проєкту;
- вихід на нову цільову аудиторію та розширення комунікаційної мережі;
- розвиток соціального капіталу через формування спільноти, яка гуртується та постійно взаємодіє;
- випробування на попит запропонованого в громаді рішення;
- мінімізація фінансових ризиків та нульовий внесок на старті;
- «тестування» вашої команди перед залученням великих інвестицій.
 
Напрями проєктів
Необмежені. Проєкти повинні мати соціальну цінність та покликані гармонізувати суспільство.
 
Автор проєкту
Громадська організація та/або її відокремлений підрозділ, що зазначений у Реєстрі неприбуткових установ та організацій і зареєстрований, як юридична особа.
 
Дедлайни
Строк, протягом якого автор проєкту бажає зібрати вказану ним загальну суму грошових коштів, не може бути меншим 15 днів з дати публікації проєкту в Системі та перевищувати один 1 рік з моменту публікації проєкту на Платформі.
 
Хто може здійснювати внесок?
Громадянин України віком від 18 років або юридична особа, що створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
 
Алгоритм краудфандингу
1. Автор проєкту подає проєкт на Краудфандингову платформу.
2. Асоціація організовує та супроводжує роботу Краудфандингової платформи.
3. Доброчинець проєкту надає фінансову підтримку у вигляді внеску.
4. Асоціація здійснює акумулювання внесків та перераховує кошти автору (виконавцю) проєкту після підписання Договору про спільну діяльність.
 
Фінансові умови
Відкликання проєкту

1. Автор проєкту самостійно обирає загальну суму грошових коштів, необхідну для реалізації проєкту.
2. Автор проєкту має право ініціювати відкликання проєкту з Платформи за умови надання Асоціації офіційного листа з обґрунтуванням.
3. У разі відкликання проєкту, який не зібрав внески, Асоціація видаляє з системи відкликаний проєкт.
4. Якщо відкликаний проєкт зібрав внески – автор проєкту має право перерахувати кошти на будь-який інший проєкт на платформі, повідомивши про це Асоціацію в офіційному листі.
 
Проєкт не збирає повної суми за встановлений автором проєкту термін.
 
Автор Проєкту має право протягом 6 місяців стати доброчинцем проєкту та перерахувати внески зі свого проєкту на будь-яку іншу ініціативу платформи, повідомивши про це Асоціацію офіційним листом.
 
За результатами реалізації проєкту частина внесків не витрачена
Автор проєкту надсилає офіційний лист виконавцю проєкту щодо перерахування внесків на інший Проєкт.