Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024
Наприклад, 23.07.2024

Оголошено прийом матеріалів на здобуття Премії Полтавської обласної ради імені О.М. Байрак 2021 року

Премії Полтавської обласної ради імені О.М. Байрак заснована з метою сприяння суспільно значущим екологічним громадським ініціативам мешканців Полтавської області, розвитку екологічної освіти і виховання, підвищенню екологічної свідомості і культури населення.

Премія присуджується до дня народження Байрак О.М. – 7 серпня. Номінації Премії:

– «Екологічний проєкт» (нагороджуються автори проєктів-переможців Конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області, заснованого обласною радою, що були успішно реалізовані в територіальних громадах за співфінансування з обласного та місцевих бюджетів);

– «Екологічна освіта та виховання» (нагороджуються жителі Полтавської області: науковці, педагоги, журналісти, а також автори слів та музики пісень про природу рідного краю – за вагомі досягнення в екологічній освіті та екологічному вихованні).

У кожній номінації присуджується по три Премії:

Перша премія – 5 (п’ять) тисяч гривень, Друга премія – 4 (чотири) тисячі гривень, Третя премія – 3 (три) тисячі гривень.

Пропозиції про присудження Премії вносять органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, творчі спілки, громадські організації, адміністрації (ректорати) загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів 1 – 4 рівнів акредитації, закладів культури, комунальних установ природоохоронної сфери, редакції періодичних та електронних видань щорічно до 15 червня.

Премія не може бути присуджена посмертно.

У листі-клопотанні до журі Премії вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи, посада, адреса проживання, контактні телефони, зазначається конкретний внесок номінанта в справу збереження довкілля, екологічну освіту та екологічне виховання.

До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи та печаткою, додаються ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду претендента, фото, відеоматеріали, публікації тощо.

Документи на здобуття Премії подаються за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Конституції, 2, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського (осередок Премії).

Олена Миколаївна Байрак (1957 – 2018) – науковець, доктор біологічних наук, професор, член Ради ботанічних садів і дендропарків України, наша землячка. Вона є автором понад 300 наукових та 50 навчально-методичних публікацій, у тому числі 15 монографій. Байрак О.М. чимало зробила для охорони довкілля України, розвитку заповідної справи, екологічної освіти і виховання співвітчизників. За її безпосередньої участі створено понад 150 природно-заповідних об’єктів Полтавської області. Також Байрак О.М. відома як автор слів та музики більш як 50 пісень про природу.