Наприклад, 03.02.2023
Наприклад, 03.02.2023
Наприклад, 03.02.2023
Наприклад, 03.02.2023
Наприклад, 03.02.2023

Конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади – шлях до сталого розвитку громад».

Полтавська обласна рада

Положення про Премію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення пленарного засідання двадцятої
сесії обласної ради сьомого скликання
12 липня 2018 № 766

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс журналістських робіт
«Реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади – шлях до сталого розвитку громад»

1. Загальні положення

Положення про обласний конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади – шлях до сталого розвитку громад» (далі – Положення) розроблено на основі концептуальних засад Методології проведення обласного конкурсу журналістських робіт з тематики реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».

Положення визначає умови, порядок організації та проведення обласного конкурсу журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади – шлях до сталого розвитку громад» на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Полтавської області (далі  Конкурс).

Засновником Конкурсу є Полтавська обласна рада.

Конкурс проводитися в рамках Комплексної програми комунікацій з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки.

Оголошення про Конкурс і умови його проведення оприлюднюються на офіційному сайті Полтавської обласної ради, інших електронних, друкованих засобах масової інформації.

2. Місія Конкурсу

Сприяти демократичним змінам в Україні через підвищення обізнаності і прихильності населення до реформи місцевого самоврядування та децентралізації.

3. Мета та завдання Конкурсу

Мета Конкурсу – підвищити обізнаність населення Полтавської області про переваги та здобутки реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, а також кращі практики, ініціативи й позитивні зрушення в розвитку громад через публікації, радіо- та телепрограми, розміщені у регіональних та місцевих засобах масової інформації (ЗМІ).

Завдання Конкурсу – збільшити кількість та якість інформаційних матеріалів у регіональних та місцевих ЗМІ щодо переваг та здобутків реформи місцевого самоврядування; підсилити інтерес журналістів до висвітлення інформації про кращі практики та результати вдосконалення системи місцевого самоврядування в громадах Полтавської області; сприяти поширенню позитивного досвіду впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, а також кращих практик громад та органів місцевого самоврядування Полтавської області, спрямованих на забезпечення ефективності місцевої влади, спроможності громад та зростання добробуту населення; привернути увагу населення області й зацікавлених сторін до позитивних прикладів розвитку громад області.

4. Тематика Конкурсу

На Конкурс приймаються роботи з тематики реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади, які висвітлюють різні аспекти процесу реформування. В рамках Конкурсу перевага надаватиметься матеріалам, які відповідають такій тематиці:

 • мета, завдання, зміст, очікувані результати та переваги реформ, спрямованих на децентралізацію та розбудову місцевого самоврядування;
 • добровільне об’єднання територіальних громад (реалізація Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»);
 • співпраця територіальних громад (реалізація Закону України «Про співробітництво територіальних громад»);
 • фінансова децентралізація та ресурсна підтримка місцевого і регіонального розвитку (здобутки громад від реалізації положень оновлених Бюджетного та Податкового кодексів, нової регіональної політики включно з функціонуванням Державного фонду регіонального розвитку);
 • кращі практики органів місцевого самоврядування щодо питань соціально-економічного розвитку територій, їх відповідність європейським стандартам і світовим тенденціям.

5. Учасники та номінації Конкурсу

Учасниками Конкурсу є автори матеріалів, розміщених вперше  у визначений в оголошенні про Конкурс період у регіональних та місцевих друкованих та електронних ЗМІ усіх типів (теле- та радіокомпанії, друковані та онлайн-медіа) та форм власності (державної, приватної, комунальної), які отримали підтвердження щодо реєстрації своїх аплікаційних конкурсних заявок.

Конкурс проводиться та його переможці визначаються в чотирьох номінаціях: «Краща онлайн-публікація», «Краща стаття у друкованому ЗМІ», «Кращий радіоматеріал», «Кращий відеосюжет».

У кожній номінації встановлюються по три премії: Перша, Друга і Третя премії.

Учасник має право брати участь лише в одній номінації Конкурсу, подавши одну конкурсну роботу.

6. Терміни проведення Конкурсу

Конкурс проводиться щороку.

Оголошення про початок Конкурсу публікується на початку календарного року.

Дата завершення Конкурсу – 1 червня поточного року.

Конкурсним роком, в який повинні бути створені та опубліковані матеріали, вважається період з 1 червня попереднього року по 30 березня поточного року.

7. Умови участі у Конкурсі

Для участі в Конкурсі необхідно до 1 квітня поточного року заповнити онлайн-заявку, додати до неї публікацію, або аудіо- чи відеозапис у вигляді посилання(link) на цю роботу, попередньо завантажену автором на файлообмінні хмарні сервіси або до мереж YouTube, Vimeo, SoundCloud у форматі вільного доступу, та надіслати до Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації на його електронну адресу.

Після перевірки Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації поданих матеріалів на відповідність вимогам, встановленим Положенням, учасник отримує підтвердження щодо реєстрації його конкурсної заявки.

Зразки модельних аплікаційних форм номінацій надані у додатку 1 до Положення.

8. Вимоги до конкурсних медіа матеріалів

Подані на Конкурс матеріали повинні відповідати наступним вимогам:

– бути опублікованими у ЗМІ вперше у поточному конкурсному році;

– відповідати тематичним пріоритетам Конкурсу;

– висвітлювати тематику, коректно застосовуючи необхідну термінологію;

– містити актуальну інформацію, яка сприятиме розумінню суті реформи,

– висвітлювати кращі практики (здобутки, проекти, програми, корисні ініціативи тощо) органів місцевого самоврядування та/чи громади.

– відповідати етичним нормам та стандартам журналістики (баланс думок і точок зору, об’єктивність, достовірність, відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота представлення фактів та інформації з проблеми тощо).

– бути викладеними оригінально, креативно, з авторським підходом, враховуючи цільову аудиторію;

– мають бути виконані українською мовою.

Додаткові вимоги для номінацій.

Номінаці «Краща онлайн-публікація»:

– текст статті в форматі doc з посиланням (лінком) на першу публікацію матеріалу в онлайн-виданні та зазначенням дати першої публікації;

– скріншот(и) екрану публікації у форматі jpeg., що містить повний текст та дату публікації;

– кількість друкованих знаків публікації – від 2000 до 15000 др. зн.;

– загальний обсяг файлу має не перевищувати 10 Мб.

Номінація «Краща стаття у друкованому ЗМІ»:

– текст статті в форматі doc з позначенням реквізитів (назви, номера та дати) друкованого ЗМІ, де її було вперше опубліковано;

– скановане зображення статті у верстці друкованого ЗМІ, де її було вперше опубліковано, а також першої (титульної) сторінки цього ЗМІ з його реквізитами (назва, номер, дата випуску) у форматі jpeg, pdf;

– кількість друкованих знаків публікації – від 2000 до 15000 др. зн.;

– загальний обсяг файлів має не перевищувати 10 Мб.

Номінація «Кращий радіоматеріал»:

– аудіозапис в форматі mp3, wma студійної якості;

– довідка з радіокомпанії із підтвердженням дати виходу радіоматеріалу у ЗМІ;

– текстове розшифрування радіоматеріалу в форматі doc (за бажанням);

– хронометраж запису має бути від 1 хв. до 20 хв.;

– загальний обсяг файлів має не перевищувати 40 Мб.

Номінації «Кращий відеосюжет»:

– відеозапис в форматі mp4, avi студійної якості;

– довідка з телекомпанії із підтвердженням дати виходу відеоматеріалу у ЗМІ;

– текстове розшифрування відеоматеріалу в форматі doc (за бажанням);

– хронометраж запису має бути від 1 хв. до 30 хв.;

– загальний обсяг файлів має не перевищувати 700 Мб.

9. Процедура оцінювання та визначення переможців (лауреатів) Конкурсу

Для оцінювання конкурсних робіт та визначення переможців Конкурсу голова обласної ради видає розпорядження про журі Конкурсу, до складу якого входять представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадськості, медійної та експертної спільноти.

Засідання журі проводяться до 1 травня.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу журі.

Журі визначає переможців (лауреатів) Конкурсу за затвердженою ним шкалою відповідно до Типового списку індикаторів для оцінювання конкурсних робіт (додаток 2 до Положення).

Переможцями (лауреатами) Конкурсу визнаються його учасники, чиї публікації або матеріали набрали найбільшу кількість балів.

Рішення журі про визначення переможців (лауреатів) у кожній із номінацій Конкурсу оформляється протоколом та підписується головуючим і секретарем засідання.

Рішення журі оприлюднюється у засобах масової інформації.

На підставі протоколу засідання журі голова обласної ради видає розпорядження про нагородження переможців (лауреатів) Конкурсу.

10.Нагородження переможців (лауреатів) Конкурсу

Переможці (лауреати) конкурсу нагороджуються дипломами та грошовими преміями.

Урочиста церемонія нагородження відбувається публічно та приурочується до Дня журналіста України.

Місце проведення урочистої церемонії визначає журі Конкурсу.

11. Фінансове забезпечення Конкурсу. Розмір грошових винагород (премій) переможцям Конкурсу.

Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється з обласного бюджету в рамках Комплексної програми комунікацій з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2020 роки.

Розмір премій, незалежно від номінації, становить: Перша премія – 10 тис. грн., Друга премія – 7 тис. грн., Третя премія – 5 тис. грн.

Розмір премій може бути може бути переглянутий обласною радою у зв'язку з інфляцією.

12. Організаційний супровід Конкурсу

Організаційний супровід Конкурсу здійснюють Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації (осередок Конкурсу) та виконавчий апарат Полтавської обласної ради.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації забезпечує оголошення Конкурсу, здійснює прийом матеріалів на Конкурс, організовує засідання журі Конкурсу, проводить виплату грошових винагород переможцям, веде облік лауреатів Конкурсу.

Виконавчий апарат обласної ради забезпечує підготовку відповідних розпоряджень голови обласної ради, організовує виготовлення дипломів лауреатів Конкурсу, проведення урочистої церемонії нагородження.

Організатори Конкурсу не несуть відповідальності за помилки й похибки, що містяться у поданих на Конкурс заявці або матеріалах, перевірку належності авторських прав на матеріали особам, які подали їх на Конкурс. За подання будь-якої недостовірної інформації на Конкурс відповідальність несе особа, яка надала цю інформацію.

Матеріали, подані на Конкурс, авторам не повертаються та не рецензуються.

Додаток 1 до Положення

Додаток 1
до Положення про обласний конкурс
журналістських робіт «Реформування
місцевого самоврядування
та територіальної організації влади –
шлях до сталого розвитку громад»

Зразки
модельних аплікаційних форм номінацій

 

Заявка
на участь в обласному конкурсі журналістських робіт
«Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади – шлях до сталого розвитку громад»
Номінація «Краща онлайн-публікація»

 

Розділ І. Інформація про учасника

 1. П.І.П. учасника__________________________________________________
 2. Дата народження________________________________________________
 3. Місце проживання_______________________________________________

(область, місто, район, населений пункт)

 1. Контактний телефон_____________________________________________
 2. Контактний e-mail_______________________________________________
 3. Сторінка учасника у соціальних мережах____________________________

Розділ 2. Інформація про ЗМІ

 1. Повна назва електронного ЗМІ_____________________________________
 2. Телефон (факс) редакції___________________________________________
 3. Контактний e-mail________________________________________________
 4. Адреса веб-сайту_________________________________________________
 5. ПІБ головного редактора__________________________________________
 6. Контактний телефон головного редактора___________________________
 7. Форма власності ЗМІ_____________________________________________

(державна, комунальна, приватна)

Розділ 3. Інформація про конкурсний матеріал

 1. Повна назва конкурсного матеріалу_________________________________
 2. Дата написання матеріалу_________________________________________
 3. Дата першої публікації матеріалу___________________________________
 4. Конкурсний матеріал висвітлює наступні питання (вибрати необхідне):
 • реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
 • фінансова та податкова децентралізація;
 • добровільне об'єднання територіальних громад;
 • співпраця територіальних громад;
 • кращі практики громад області та органів місцевого самоврядування краю;
 • принцип субсидіарності та розмежування повноважень;
 • інше.

5.  Веб-посилання на першу публікацію матеріалу в онлайн-виданні________

6.  Веб-посилання на текст статті в форматі doc_________________________

7.  Веб-посилання на скріншот(и) екрану публікації у форматі jpeg, що містить повний текст та дату публікації________________________________

8. Кількість друкованих знаків публікації – від 2000 до 15000 др. зн.

9. Загальний обсяг файлу не повинен перевищувати 10 Мб.

Розділ 4. Інформація про співавторство

 1. Усі авторські права належать мені__________________________________

(так, ні)

 1. Чи є особи, які можуть претендувати на співавторство________________

(є, немає)

 1. Вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсного матеріалу_______________________________________________________

4. Інше___________________________________________________________

 

Розділ 5. Прикінцеві положення

 1. Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Полтавської області, зобов'язуюсь їх дотримуватись.
 2. Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці персональних даних виключно з метою організації та проведення обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Полтавської області і поширення інформації про нього.

   

Заявка
на участь в обласному конкурсі журналістських робіт
«Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади – шлях до сталого розвитку громад»

 

Номінація «Краща стаття у друкованому ЗМІ»

Розділ І. Інформація про учасника

 1. П.І.П. учасника__________________________________________________
 2. Дата народження________________________________________________
 3. Місце проживання_______________________________________________

(область, місто, район, населений пункт)

 1. Контактний телефон_____________________________________________
 2. Контактний e-mail_______________________________________________
 3. Сторінка учасника у соціальних мережах____________________________

Розділ 2. Інформація про ЗМІ

 1. Повна назва друкованого ЗМІ_____________________________________
 2. Телефон (факс) редакції___________________________________________
 3. Контактний e-mail________________________________________________
 4. Адреса друкованого ЗМІ__________________________________________
 5. Адреса веб-сайту_________________________________________________
 6. П.І.Б. головного редактора_________________________________________
 7. Контактний телефон головного редактора____________________________
 8. Форма власності ЗМІ_____________________________________________

(державна, комунальна, приватна)

Розділ 3. Інформація про конкурсний матеріал

 1. Повна назва конкурсного матеріалу_________________________________
 2. Дата написання матеріалу_________________________________________
 3. Дата першої публікації матеріалу у друкованому ЗМІ__________________
 4. Конкурсний матеріал висвітлює наступні питання (вибрати необхідне):
 • реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
 • фінансова та податкова децентралізація;
 • добровільне об'єднання територіальних громад;
 • співпраця територіальних громад;
 • кращі практики громад області та органів місцевого самоврядування краю;
 • принцип субсидіарності та розмежування повноважень;
 • інше.
 1. Веб-посилання на на файл з текстом статті в форматі doc з позначенням реквізитів (назви, номера та дати) друкованого ЗМІ, де її було вперше опубліковано.
 2. Веб-посилання на скановане зображення статті у верстці друкованого ЗМІ.
 3. Веб-посилання на першу/титульну сторінку друкованого ЗМІ з його реквізитами (назва, номер, дата випуску) у форматі jpeg або pdf.
 4. Кількість друкованих знаків публікації – від 2000 до 15000 др. зн.
 5. Загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 10 Мб.

Розділ 4. Інформація про співавторство

1. Усі авторські права належать мені__________________________________

(так, ні)

 1. Чи є особи, які можуть претендувати на співавторство________________

(є, немає)

 1. Вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсного матеріалу______________________________________________________

4. Інше___________________________________________________________

Розділ 5. Прикінцеві положення

 1. Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Полтавської області, зобов'язуюсь їх дотримуватись.
 2. Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці персональних даних виключно з метою організації та проведення обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Полтавської області і поширення інформації про нього.

   

Заявка
на участь в обласному конкурсі журналістських робіт
«Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади – шлях до сталого розвитку громад»

Номінація «Кращий радіоматеріал»

Розділ І. Інформація про учасника

1 П.І.П. учасника__________________________________________________

2. Дата народження________________________________________________

 1. Місце проживання_______________________________________________

(область, місто, район, населений пункт)

 1. Контактний телефон_____________________________________________
 2. Контактний e-mail_______________________________________________
 3. Сторінка учасника у соціальних мережах____________________________

Розділ 2. Інформація про ЗМІ

 1. Повна назва ЗМІ_____________________________________
 2. Телефон (факс) редакції___________________________________________
 3. Контактний e-mail________________________________________________
 4. Адреса ЗМІ__________________________________________
 5. Адреса веб-сайту_________________________________________________
 6. П.І.Б. головного редактора_________________________________________
 7. Контактний телефон головного редактора____________________________
 8. Форма власності ЗМІ_____________________________________________

(державна, комунальна, приватна)

Розділ 3. Інформація про конкурсний матеріал

 1. Повна назва конкурсного матеріалу_________________________________
 2. Дата написання матеріалу_________________________________________
 3. Дата першої публікації матеріалу у друкованому ЗМІ__________________
 4. Конкурсний матеріал висвітлює наступні питання (вибрати необхідне):
 • реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
 • фінансова та податкова децентралізація;
 • добровільне об'єднання територіальних громад;
 • співпраця територіальних громад;
 • кращі практики громад області та органів місцевого самоврядування краю;
 • принцип субсидіарності та розмежування повноважень;
 • інше.
 1. Веб-посилання на аудіозапис в форматі mp3 або wma студійної якості.Хронометраж запису має бути від 1,5 хв. до 20 хв.
  1. Веб-посилання на текстове розшифрування радіоматеріалу в форматі doc (за бажанням).
  2. Довідка з радіокомпанії із підтвердженням дати виходу радіоматеріалу у ЗМІ.
 2. Загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 40 Мб.

Розділ 4. Інформація про співавторство

1. Усі авторські права належать мені__________________________________

(так, ні)

 1. Чи є особи, які можуть претендувати на співавторство________________

(є, немає)

 1. Вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсного матеріалу______________________________________________________

4. Інше___________________________________________________________

Розділ 5. Прикінцеві положення

 1. Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Полтавської області, зобов'язуюсь їх дотримуватись.
 2. Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці персональних даних виключно з метою організації та проведення обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Полтавської області і поширення інформації про нього.

   

 

Заявка
на участь в обласному конкурсі журналістських робіт
«Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади – шлях до сталого розвитку громад»

Номінація «Кращий відеосюжет»

Розділ І. Інформація про учасника

1. П.І.П. учасника__________________________________________________

2. Дата народження________________________________________________

3. Місце проживання_______________________________________________

(область, місто, район, населений пункт)

4.   Контактний телефон______________________________________________

 1. Контактний e-mail_______________________________________________
 2. Сторінка учасника у соціальних мережах____________________________

Розділ 2. Інформація про ЗМІ

 1. Повна назва ЗМІ_____________________________________
 2. Телефон (факс) редакції___________________________________________
 3. Контактний e-mail________________________________________________
 4. Адреса ЗМІ__________________________________________
 5. Адреса веб-сайту_________________________________________________
 6. П.І.Б. головного редактора_________________________________________
 7. Контактний телефон головного редактора____________________________
 8. Форма власності ЗМІ_____________________________________________

(державна, комунальна, приватна)

Розділ 3. Інформація про конкурсний матеріал

1. Повна назва конкурсного матеріалу_________________________________

 1. Дата написання матеріалу_________________________________________
 2. Дата першої публікації матеріалу у друкованому ЗМІ__________________
 3. Конкурсний матеріал висвітлює наступні питання (вибрати необхідне):
 • реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
 • фінансова та податкова децентралізація;
 • добровільне об'єднання територіальних громад;
 • співпраця територіальних громад;
 • кращі практики громад області та органів місцевого самоврядування краю;
 • принцип субсидіарності та розмежування повноважень;
 • інше.
 1. Веб-посилання на відеозапис в форматі mp4 або avi. студійної якості. Хронометраж запису має бути від 1,5 хв. до 45 хв.
  1. Веб-посилання на текстове розшифрування відеоматеріалу в форматі doc (за бажанням).
  2. Довідка з телекомпанії із підтвердженням дати виходу відеоматеріалу у ЗМІ
 2. Загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 700 Мб.

Розділ 4. Інформація про співавторство

1. Усі авторські права належать мені__________________________________

(так, ні)

 1. Чи є особи, які можуть претендувати на співавторство________________

(є, немає)

 1. Вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсного матеріалу_________________________________________________________

4. Інше___________________________________________________________

 

Розділ 5. Прикінцеві положення

 1. Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Полтавської області, зобов'язуюсь їх дотримуватись.
 2. Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці персональних даних виключно з метою організації та проведення обласного конкурсу журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних громад Полтавської області і поширення інформації про нього.

Додаток 2 до Положення

Додаток 2
до Положення про обласний конкурс
журналістських робіт «Реформування
місцевого самоврядування
та територіальної організації влади –
шлях до сталого розвитку громад»

Типовий список індикаторів
для оцінювання конкурсних робіт

Індикатор Деталізація
1. Актуальність Відповідність тематики конкурсної роботи пріоритетам та завданням реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Висвітлення кращих практик (здобутків, проектів, програм, корисних ініціатив тощо) органів місцевого самоврядування і громади та інформації, яка сприятиме розумінню суті реформи, допомагатиме у її більш ефективному впровадженні в громадах та Україні загалом.
2. Фаховість (знання тематики) Коректність застосування термінології та професійність викладення матеріалу за тематикою Конкурсу. Коректність застосування термінології та професійність викладення матеріалу за тематикою Конкурсу.
3. Креативність Оригінальність викладення матеріалу, авторський новаторський підхід.
4. Дотримання етичних норм та журналістських стандартів Баланс думок і точок зору, об’єктивність, достовірність (посилання на джерела), відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота представлення інформації з проблеми тощо.