Управління інформує

Про стратегію підготовки кадрів для майбутньої служби

Контрольно-ревізійне управління в Полтавській області інформує, що наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 14.12.2010 № 467 затверджено Стратегію підготовки кадрів для запровадження системи внутрішнього контролю та створення служб внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору України на період 2011 - 2013 роки.

Стратегією визначено, що необхідність підготовки кадрів для запровадження системи внутрішнього контролю та створення служб внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору України обумовлена тим, що існуюча на сьогодні система державного внутрішнього фінансового контролю (далі – ДВФК) не досягає мети функціонування, яка полягає в економному, ефективному, результативному, законному і прозорому управлінні суспільними ресурсами держави, основаному на відповідальності і підзвітності керівників.

Наслідком цього є щорічне зростання обсягів порушень законодавства, прийняття неефективних управлінських рішень, значні збитки держави. Урядові та інші державні контролюючі органи з року в рік в ході контрольних заходів виявляють суттєві порушення фінансово-бюджетної дисципліни практично на кожних 96-97 підконтрольних суб'єктах із 100 перевірених. При цьому повернути державі втрачені кошти і майно, навіть при доведенні злочину у діях певних посадових осіб, вдається рідко.

З метою подолання негативних явищ у сфері управління державними фінансами у поточному році внесено зміни до Бюджетного кодексу України. Нова редакція статті 26 Бюджетного кодексу України вперше на законодавчому рівні встановлює для розпорядників бюджетних коштів в особі їх керівників обов'язковість організації внутрішнього контролю та здійснення внутрішнього аудиту.

Напрями реформування ДВФК визначені Концепцією розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року та Планом заходів її реалізації, які схвалені розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 року № 158 та від 16 листопада 2005 року (в редакції розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 1347-р та від 23 грудня 2009 р. № 1601-р) (далі – Концепція та План заходів).

Відповідно до Плану заходів наприкінці реформ в Україні має бути побудована нова система ДВФК європейського зразка, яка передбачає запровадження в органах державного і комунального сектору системи внутрішнього контролю в кожному сегменті діяльності, утворення служб внутрішнього аудиту та їх гармонізації.

Організаційно-структурні зміни в органах державного і комунального сектору України, а саме утворення в них служб внутрішнього аудиту, Планом заходів передбачено розпочати вже з 2012 року.

Для запровадження в органах державного та комунального сектору України внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту європейського зразка необхідно розробити та затвердити відповідне нормативно-правове поле, підготувати середовище та кадровий потенціал, що, в свою чергу, передбачає підготовку фахівців нової для України спеціальності "державний внутрішній аудитор", їх сертифікацію, навчання та перепідготовку керівників і спеціалістів з питань організації внутрішнього контролю в європейському розумінні.

Згідно з Концепцією органом, відповідальним за здійснення реформування системи ДВФК в Україні, визначено ГоловКРУ, реалізацію зазначених повноважень покладено на Управління гармонізації ДВФК ГоловКРУ (далі – ЦПГ). Міністерство фінансів України визначено координатором реформ у сфері державних фінансів. ГоловКРУ надає пропозиції Міністерству фінансів України стосовно реалізації заходів, головним виконавцем яких згідно з Планом заходів визначено Мінфін.

Мета Стратегії полягає у забезпеченні потреби державних органів у підготовлених за відповідним фаховим рівнем кадрах, які зможуть реалізувати вимоги законодавства України в частині організації внутрішнього контролю та здійснення внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору.

За результатами реалізації Стратегії очікується:

1) посилення відповідальності та запровадження підзвітності керівників за організацію ефективної системи внутрішнього контролю в кожному сегменті діяльності, а відтак і за прийняті ними управлінські рішення;

2) формування єдиних підходів до організації системи внутрішнього контролю в органах державного і комунального сектору України, наближення нормативно-правової бази у сфері ДВФК до європейських стандартів;

3) запровадження служб внутрішнього аудиту в органах державного і комунального сектору України;

4) забезпечення потреби органів державного і комунального сектору у спеціалістах з питань внутрішнього аудиту для створення відповідних служб. Підготовка перших 60 державних внутрішніх аудиторів для забезпечення першочергової потреби - керівного складу служб внутрішнього аудиту на рівні центральних органів виконавчої влади впродовж 2011 року. У подальшому - відповідно до затверджених графіків поетапної підготовки;

5) поступове збільшення обсягів щорічної підготовки керівників та спеціалістів з питань внутрішнього контролю і державних внутрішніх аудиторів та зменшення видатків на їх навчання завдяки підготовці вітчизняних тренерів та впровадження інноваційних технологій навчання;

6) запровадження системи сертифікації державних внутрішніх аудиторів, періодичного оцінювання (тестування тощо) та підвищення рівня їх кваліфікації.

 

Прес-служба КРУ

В Полтавській області

 

 

КРУ звітує - рік був плідним

Підсумовуючи результати роботи контрольно-ревізійного управління в Полтавській області за 2010 рік, ревізорам Полтавщини є про що звітувати.

За 2010 рік органами державної контрольно-ревізійної служби області об- ревізована діяльність 512 підприємств, установ і організацій, з яких 361 – бюджетна установа.

Контролю піддано операції з використання фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 38,3 млрд грн., зокрема, 33,4 млрд грн. – державних ресурсів та 4,9 млрд грн., – комунальних.

Загалом, впродовж 2010 року, проведеними контрольними заходами, виявлено фінансових порушень на 550,6 мільйонів гривень.

Одним із пріоритетних завдань органів ДКРС, визначених Бюджетним кодексом України, є здійснення контролю за виконанням бюджетів.

Згідно Плану ревізій місцевих бюджетів в Полтавській області на 2010 рік, затвердженого головою Полтавської облдержадміністрації, працівниками КРУ в Полтавській області, проведено 5 ревізій місцевих бюджетів, а саме : бюджету м.Полтави, бюджетів територіальних громад Гадяцького, Решетилівського, Гребінківського та Чутівського районів.

За результатами проведених ревізій, працівниками контрольно-ревізійної служби області, було виявлено порушень на загальну суму 10,9 млн гривень.

Активно використовувалась протягом минулого року така форма роботи, як аудити діяльності об’єктів господарювання державного сектору економіки, місцевих бюджетів та ефективності виконання бюджетних програм.

За результатами проведених аудитів було виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій на загальну суму 18,3 млн гривень.

Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, є дієвим та ефективним інструментом для досягнення необхідних результатів в реалізації матеріалів контрольних заходів.

Управлінські рішення вищезазначених державних органів влади є значним важелем впливу до порушників фінансово-бюджетної дисципліни.

Враховуючи вищезазначене, Управлінням упродовж звітного періоду було направлено до обласної державної адміністрації, обласної ради, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування, 364 інформації за результатами контрольно-ревізійної роботи. Після їх розгляду та опрацювання, прийнято 174 відповідних управлінських рішень.

Детальніше...

До уваги громадян!

До уваги громадян!

З метою запобігання та протидії корупції, в контрольно-ревізійному управлінні в Полтавській області функціонує телефон 7-36-00, за яким можна повідомити про факти порушення антикорупційного законодавства.

Звертатися до спеціаліста з питань запобігання та протидії корупції Козлової Ірини Олександрівни щоденно з 9.00 до 18.00 години, крім вихідних та святкових днів.

 

 

 

Прес-служба КРУ в Полтавській області

« Звернення громадян не залишаються без уваги »

 

Контрольно-ревізійне управління в Полтавській області велику увагу приділяє роботі зі зверненнями громадян.

З метою забезпечення конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в Управлінні вживаються всі необхідні заходи відповідно до діючого законодавства України про звернення громадян.

Так протягом жовтня-грудня поточного року, на адресу контрольно-ревізійних органів області, надійшло 435 звернень, з них 146 письмових та 252 отриманих керівниками під час проведення особистих прийомів громадян.

Не обійшлось і без анонімних звернень. За звітний період КРУ в Полтавській області було отримано 15 таких листів.

Згідно статті 8 Закону України від 02.10.1996 року « Про звернення громадян», такі звернення розгляду не підлягають, але інформація яка в них викладена, обов’язково буде врахована при проведенні наступних планових контрольних заходів.

З метою роз’яснення діючого законодавства, яке відноситься до компетенції контрольно-ревізійної служби, протягом четвертого кварталу 2010 року, було отримано та розглянуто 229 таких звернень.

Проведений аналіз тематики звернень, з якими звертаються громадяни показав, що найчастіше вони мають соціальну спрямованість, а саме – це питання які стосуються правильності нарахування та виплати заробітної плати, відшкодування коштів на відрядження, надання відпусток, оформлення первинних документів, порядку здачі майна в оренду, проведення державних закупівель тощо.

Також мали місце звернення громадян, з проханням провести відповідні перевірки додержання підконтрольними об’єктами фінансової дисципліни. Із 96 таких звернень, 45 задоволено, решта звернень, на даний час, проходить стадію розгляду.

Детальніше...

КРУ насторожі місцевих бюджетів

Контрольно-ревізійним управлінням в Полтавській області проведено ревізію дотримання бюджетно-фінансової дисципліни Чутівською селищною радою за останні два роки.

Ревізією було встановлено більш ніж на 140 тисяч гривень фінансових порушень.

Із них, майже 95 тисяч гривень, селищною радою було використано за не відповідним кодом функціональної та економічної класифікації видатків.

І хоча в період ревізії, шляхом зменшення бюджетних асигнувань, дане порушення було усунуто, перелік виявлених порушень діючого законодавства в даній установі, на цьому не закінчився.

Так ревізією було встановлено недоотримання селищним бюджетом орендної плати за землю в результаті неправильного визначення ставки цього платежу та плати за оренду автомобіля. А недотримання вимог «Порядку обчислення середньої заробітної плати», привело до не нарахування та невиплати вчасно, матеріальної допомоги працівникам ради в сумі більш ніж 5 тисяч гривень.

З приватними підприємцями, селищна рада розраховувалась навпаки: вчасно, та як кажуть в народі «з лихвою».

Підприємці-підрядники до актів виконаних робіт, по благоустрою та ремонту об’єктів комунальної власності, безпідставно включали компенсацію адміністративних витрат, невірно розраховували та відшкодовували за рахунок селищного бюджету до «приватних кишень» незаконну компенсацію загальновиробничих витрат.

Таким чином с селищного бюджету було сплачено більш ніж 32 тисячі гривень, зайвих коштів.

В період ревізії, одним із «спритних» підрядників на рахунок селищної ради були повернуті кошти в сумі майже 9 тисяч гривень.

КРУ в Полтавській області застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках Чутівської селищної ради, відкритих в органах Державного казначейства України.

Голові селищної ради направлено вимоги щодо вжиття заходів по відшкодуванню та недопущенню порушень і недоліків в подальшій роботі, а також пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях.

Кажуть: «копійка – карбованець береже», от би і в Чутівській селищній раді про це не забували.

Прес-служба КРУ

в Полтавській області

 

«КРУ повертає заробітну плату лікарям»

Ревізорами КРУ в Полтавській області під час проведення ревізії Чутівської центральної районної лікарні було виявлено фінансових порушень більш ніж на 220 тисяч гривень.

Так, під керівництвом головного лікаря Ю.М. Криворучко та головного бухгалтера Л.П. Свянтко, з березня 2009 року по вересень поточного року, працівниками вищезазначеного медичного закладу, недоотримано заробітної плати на суму понад 15 тисяч гривень.

Причини різні : не нарахування обов’язкової доплати до посадового окладу за використання деззасобів, доплат за категорію та шкідливі умови праці, не нарахування доплати в розмірі 25% посадового окладу, не проведення коригування відпускних у випадку підвищення посадових окладів, включення в розрахунок заробітної плати більшу кількість календарних днів відпустки, а також недоотримання заробітної плати лікарями-консультантами внаслідок невірно встановленого тарифного розряду.

Окремим працівникам лікарні, навпаки, за фактично не відпрацьований час нараховували та виплачували заробітну плату, а за не здійснення фактично роботи в шкідливих умовах забезпечували понаднормовану видачу спец харчування.

Завищення кількості ліжко-днів перебування хворих у травматологічному та хірургічному відділеннях перевіряємого закладу, надало можливість лікарні отримати незаконне збільшення бюджетних асигнувань з місцевого бюджету.

Внаслідок завищення вартості виконаних підрядниками на замовлення лікарні ремонтно-будівельних робіт, сума надлишкової оплати таких робіт, з того ж місцевого бюджету, склала майже 3,5 тисячи гривень.

При експлуатації службового автотранспорту було списане понаднормоване паливо в кількості 170 літрів на суму 1300 гривень.

Ревізією також встановлено списання медичного обладнання без дозволу розпорядника вищого рівня на суму понад 107 тисяч гривень.

Крім вище перелічених фактів недотримання фінансової дисципліни в даній медичній установі, працівниками КРУ в Полтавській області зафіксовано більш ніж на 65 тисяч гривень інших фінансових порушень.

За результатами проведеної ревізії, згідно діючого законодавства, КРУ в Полтавській області прийнято рішення про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках установи, відкритих в органах Державного казначейства. Також на п’ятьох посадових осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачено накладання штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів громадян.

От тільки чи вилікують порушників такі «ліки»?

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

«Кадри – вирішують все!»

Восени поточного року, в контрольно-ревізійному управлінні Полтавській області, запроваджений обласний конкурс «Кадровий резерв – перспектива покращення роботи органів ДКРС».

Головною метою конкурсу є підвищення професіоналізму, авторитету та відкритості державної контрольно-ревізійної служби в Полтавській області, шляхом узагальнення досвіду кращих своїх працівників, в тому числі зарахованих до складу кадрового резерву на керівні посади державних службовців.

Відповідно до умов заходу, він проходить в два тури: перший – анкетування, другий – співбесіда.

Конкурс має п’ять номінацій і кожна з них «Найкращий»: найкращий кандидат в кадровий резерв на посаду начальника контрольно-ревізійного відділу, заступника та начальника структурного підрозділу обласного апарату, навіть найкращий кандидат на посаду заступника начальника КРУ в Полтавській області.

Участь в конкурсі здійснюється на підставі поданих заяв працівниками служби, охочих позмагатися за «почесного кандидата» і таких в першому турі було аж 65 чоловік!

Після опрацювання Оргкомітетом поданих анкет, до участі в другому турі конкурсу допущені двадцять шість переможців першого туру.

За підсумками конкурсу до «фінішної прямої» дійшли лише чотирнадцять із них, але це дійсно кращі з найкращих!

Справжній керівник знає, що для досягнення бажаних результатів в роботі та оперативного виконання поставлених державою завдань необхідно, щоб поруч працювала надійна, професійна команда.

Завдяки таким методам роботи керівництва обласного управління, команда майстрів своєї справи, в КРУ Полтавської області є!

А як відомо, хороші кадри - вирішують все!

Прес-служба

КРУ в Полтавській області

«Кадри – вирішують все!»

Восени поточного року, в контрольно-ревізійному управлінні Полтавській області, запроваджений обласний конкурс «Кадровий резерв – перспектива покращення роботи органів ДКРС».

Головною метою конкурсу є підвищення професіоналізму, авторитету та відкритості державної контрольно-ревізійної служби в Полтавській області, шляхом узагальнення досвіду кращих своїх працівників, в тому числі зарахованих до складу кадрового резерву на керівні посади державних службовців.

Відповідно до умов заходу, він проходить в два тури: перший – анкетування, другий – співбесіда.

Конкурс має п’ять номінацій і кожна з них «Найкращий»: найкращий кандидат в кадровий резерв на посаду начальника контрольно-ревізійного відділу, заступника та начальника структурного підрозділу обласного апарату, навіть найкращий кандидат на посаду заступника начальника КРУ в Полтавській області.

Участь в конкурсі здійснюється на підставі поданих заяв працівниками служби, охочих позмагатися за «почесного кандидата» і таких в першому турі було аж 65 чоловік!

Після опрацювання Оргкомітетом поданих анкет, до участі в другому турі конкурсу допущені двадцять шість переможців першого туру.

За підсумками конкурсу до «фінішної прямої» дійшли лише чотирнадцять із них, але це дійсно кращі з найкращих!

Справжній керівник знає, що для досягнення бажаних результатів в роботі та оперативного виконання поставлених державою завдань необхідно, щоб поруч працювала надійна, професійна команда.

Завдяки таким методам роботи керівництва обласного управління, команда майстрів своєї справи, в КРУ Полтавської області є!

А як відомо, хороші кадри - вирішують все!

Прес-служба КРУ в Полтавській області

 

ОГОЛОШЕННЯ

Доводимо до відома керівників підприємств, установ і організацій номер «телефону довіри» Контрольно-ревізійного управління в Полтавській області 7-36-00 та номер «телефону довіри» Головного контрольно-ревізійного управління України (044) 425-38-18, 425-37 -71.

«Телефон довіри» працює кожного дня, крім вихідних та святкових днів з 9 до 18 години ( у п’ятницю з 9 до 16 години 45 хвилин).

10.11.2010 рік

Сторінка 64 з 64